Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a83e67d9-30a7-459a-bb7a-133f7e471628

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ zaufania na podejmowanie decyzji podmiotów gospodarujących na rynku

Autorzy Jakubowska, A.  Grabowska-Powaga, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Trust influence on taking decisions of economic entities on the market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W obecnych czasach ilość dostarczanych informacji jest zbyt duża w stosunku do możliwości ich rozpoznania. Z jednej strony tak duża ilość informacji powinna ułatwiać podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji, ale z drugiej występująca asymetria informacyjna powoduje, że podmioty te podejmują decyzje szybkie i nasycone dużym stopniem ryzyka. Jednym z czynników ograniczających to ryzyko w procesach podejmowanych decyzji jest zaufanie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego zaufanie jest obecnie jednym z najważniejszych uwarunkowań podejmowania decyzji.
EN Entities manage in turbulent, often unpredictable market conditions and it causes that their cognitive abilities are too weak in comparison with coming data streams. Such conditions cause, that entities take fast and very risky decisions. It seems, that one of the factors which can limit the risk in decisions is entities’ trust to each other. The aim of the article is an attempt to answer the question why trust is currently one of the most important factors influencing the decisions.
Słowa kluczowe
PL decyzje   zaufanie   asymetria informacyjna  
EN decisions   trust   information asymmetry  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 86
Strony 315--323
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Jakubowska, A.
autor Grabowska-Powaga, A.
Bibliografia
1. Dach Z.: Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
2. Drucker P.F.: Podejmowanie skutecznych decyzji, [w:] Drucker P.F., Hammond J.: Podejmowanie decyzji, Harvard Business Review.
3. Encyklopedia Zarządzania, na http: Miles.pl/pl/index.php
4. Fukuyama F.: Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York 1995.
5. Hardin R.: Zaufanie. Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa 2009.
6. Lin N.: Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 147.
7. Markowski E.: Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych, [w:] Harasim W. (red.): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
8. North D.C.: The New institutional economics and development, Washington University, St. Louis 1998.
9. Rekowski M.: Mikroekonomia. Wrokopa Sp. z o.o., Poznań 2009.
10. Zieliński T.: Zaufanie jako regulator decyzji ekonomicznych (analiza literatury), „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 4, 2012 (117), Akademia Ekonomiczna im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012, s.76.
11. Włudyka T., Smaga M. (red.): Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
12. „W centrum uwagi – doświadczenia klienta w kontakcie z marką. Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014”, na www.ey.com (12.10.2015).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a83e67d9-30a7-459a-bb7a-133f7e471628
Identyfikatory