PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w kształtowaniu zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Role of the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wrocław University of Science and Technology in shaping the scope of specialization in mining economics and organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do wykreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego.
EN
Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
Rocznik
Tom
Strony
185--199
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław; Tel.: +4871-320-68-87
Bibliografia
 • 1. Battek, J., Dyrka, K., Janczewski, K., Rychlikowski, E. (1969). Matematyczne podstawy sterowania układem KTZ w kopalni odkrywkowej. Górnictwo Odkrywkowe, 4, 298-304.
 • 2. Battek, J., Grajewski, T., Pazdyka, K., Sajkiewicz, J. (1973). Metodyka badań niezawodności systemów maszynowych z transportem oponowym i ciągłym. Materiały Szkoły II Zimowej, SPEM PAN i OPT, Katowice.
 • 3. Battek, J., Sajkiewicz, J. (1973). Praca systemów maszynowych. Eksploatacja Maszyn, 5, 11-15.
 • 4. Butra, J., Kicki, J., Kudełko, J., Wanielista, K., Wirth, H. (2004). Ekonomika projektów geologiczno-górniczych. Wrocław: Wyd. CBPM CUPRUM.
 • 5. Ciężkowski, W., Paszkowska, G. (2013). Księga pamiątkowa 1968-2013, 45 lat Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWr, 21-25.
 • 6. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K. (1992a). Komputerowe wspomaganie dokumentowania geologicznego złóż, obsługi geodezyjnej kopalń oraz projektowania kopalń, planowania i harmonogramowania produkcji w ramach zintegrowanego systemu oprogramowania. K. Probierz (red.). Konferencja naukowa. Materiały. Gliwice: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 26-27 listopada 1992, 290-294.
 • 7. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K. (1992b). Możliwości zintegrowanego systemu dokumentowania geologicznego złóż i projektowania kopalń odkrywkowych. Konferencja Górnictwo skalne. 19-20 listopada 1992. Wrocław: Wydaw. PWr., 32-38.
 • 8. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K. (1999a). Harmonogramowanie produkcji górniczej na podstawie przestrzennych modeli zmienności parametrów. Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych. 27-29 października 1999. Bogatynia-Katowice: Silesia, 99-106.
 • 9. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K. (1999b). Modelowanie rentowności obszarów wydobywczych na poziomie kopalni, pola i oddziału wydobywczego z wykorzystaniem przestrzennych modeli złoża, systemu eksploatacji oraz modelu jednostkowych kosztów operacyjnych (przykład kopalń KGHM). Raporty Inst. Gór. PWr. Ser. SPR, 68, 34.
 • 10. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K. (2000). Monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych metodą Earned Value. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Ustroń, 13-15 września 2000. Kraków: Fundacja Nauka i Tradycja Górnicza, 65-71.
 • 11. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K., Paszkowska, G. (1994). Planowanie i zarządzanie finansami przedsiębiorstw górniczych. I Międzynarodowy kongres. 20-23 czerwca 1994. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 356-367.
 • 12. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K., Paszkowska, G. (1998). Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie z wykorzystaniem metod planowania sieciowego. 5th International symposium. 26-29 maj 1998. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 65-73.
 • 13. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K., Paszkowska, G. (2000). Reengineering zarządzania procesem inwestycyjnym w górnictwie odkrywkowym. VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego. 20-22 września 2000. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 85-94.
 • 14. Dałkowski, T.B., Hołodnik, K., Paszkowska, G. (2003). Efektywne zarządzanie procesem inwestycyjnym w górnictwie. Aktualia i perspektywy górnictwa. W. Glapa (red.). Wrocław, 7-8 listopada, 2003. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 3-16.
 • 15. Dałkowski, T.B., Jurdziak, L., Kawalec, W. (1990). Mikrokomputerowo wspomagane zarządzanie eksploatacją transportu taśmowego. VIII Szkoła Naukowa - problemy eksploatacji urządzeń transportu taśmowego. 19-22 czerwca 1990. Szklarska Poręba. Wrocław: PWr, 112-121.
 • 16. Dałkowski, T.B., Kabat, R. (1989). Mikrokomputerowo wspomagane przetwarzanie danych eksploatacyjnych w KWB Konin. Materiały II sympozjum Bazy danych w gospodarce surowcami mineralnymi. Marzec 1989. Kaniowice-Kraków: AGH, 125-134.
 • 17. Dałkowski, T.B., Kawalec, W., Woźniak, D. (1992). Analiza niezawodności urządzeń kruszących eksploatowanych w systemach transportu taśmowego. IX Szkoła naukowa - rozwój systemów i urządzeń transportu ciągłego. 7-10 października 1992. Szklarska Poręba. Wrocław: Wydawnictwo PWr., 127-136.
 • 18. Dałkowski, T.B., Kuchta, D. (2003a). Zastosowanie metody Earned Value w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlano-inwestycyjnymi. Forum Budowlane, 6 i 7.
 • 19. Dałkowski, T.B., Kuchta, D. (2003b). Zarządzanie przedsięwzięciami budowlano-inwestycyjnymi metodą Earned Value. Forum Budowlane, 5, 29-32.
 • 20. Dałkowski, T.B., Kuchta, D., (2001). Klasyczna i zmodyfikowana metoda Earned Value w zarządzaniu projektami. Badania operacyjne i decyzje, 3-4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 35-52.
 • 21. Dałkowski, T.B., Malewski, J. (1973). Analiza statystyczna awaryjności zwałowarki As 1120. Górnictwo Odkrywkowe, 15, 6, 221-223.
 • 22. Dałkowski, T.B., Paszkowska, G. (1997). Prognozowanie i analiza przepływów finansowych w systemach Project Management i Biznes Plan. Wrocław: Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • 23. Dałkowski, T.B., Rychlikowski, E. (1973). Modelowanie matematyczne procesu wydobywczego kopalni odkrywkowej. Niezawodność systemów maszynowych. Referaty na II Konferencję Naukową. Wrocław, 113-137.
 • 24. Dałkowski, T.B., Sławiński, B., Straczyński, M. (1983). Eksploatacyjne badania niezawodności podwodnych agregatów pompowych. T. 1. V Kongres Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. 27-29 września 1983. Warszawa. Radom: WSI, 270-282.
 • 25. Gładysiewicz, L., Malewski, J. (1988). Analiza przyczyn uszkodzeń przesiewaczy VIS-DRAGON. VII Gliwickie Sympozjum Teorii i Praktyki Procesów Przeróbczych. Maj 1988. Gliwice:, Politechnika Śląska, 75-81.
 • 26. Gładysz, S. (1964). Proces awarii układu technologicznego kopalń odkrywkowych. Węgiel Brunatny, 1, 62-66.
 • 27. Kudełko, J. (2007). Strategie wyszczuplania lub integracji jako alternatywne opcje rozwoju przedsiębiorstwa górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 3. Kraków, 59-73.
 • 28. Kudełko, J. (2012). Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych. Wrocław: Wydawnictwo KGHM CUPRUM.
 • 29. Kudełko, J., Nowak, J., Wanielista, K. (2013b). Kryteria przemysłowości kopalin eksploatowanych odkrywkowo, których wartość nie zależy od zawartych w nich składników użytecznych. Górnictwo Odkrywkowe, 1, 41-45.
 • 30. Kudełko, J., Wanielista, K. (2013a). Ocena projektów górniczych i surowcowych w perspektywach inwestora i jego otoczenia. CUPRUM, Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, 2, 13-35.
 • 31. Kudełko, J., Wanielista, K. (2013b). Transformacja kryteriów ekonomicznych na kryteria przemysłowości kopalin w cyklu życia projektu górniczego lub surowcowego. Przegląd Górniczy, 6, 1-6.
 • 32. Kudełko, J., Wanielista, K., Wirth, H. (2013a). Economic evaluation of mineral extraction projects from fields of exploitation during operational periods. Journal of Sustainable Mining, 1, 12, 41-45.
 • 33. Kudełko, J., Wirth, H. (2015). Strategiczna karta wyników w ocenie integracji przedsiębiorstw górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 31, 1, 25-44.
 • 34. Kudełko, J., Wirth, H., Kicki, J., Wanielista, K. (2014). Kryteria oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego. Wrocław: Wydawnictwo KGHM CUPRUM.
 • 35. Malewski, J., Modrzejewski, S. (2008). Modelowanie i optymalizacja systemów i procesów wydobycia i produkcji kruszyw łamanych. Górnictwo Odkrywkowe.
 • 36. Wirth, H. (2015). Ekonomika przedsiębiorstw górniczych w ujęciu strategicznym. Wrocław: Wydawnictwo KGHM CUPRUM, 1-206.
 • 37. Wirth, H., Wanielista, K. (2000a). Ekonomiczne kryteria wyboru projektów inwestycyjnych. Cz. 1. Rudy i Metale Nieżelazne, 4, 233-237.
 • 38. Wirth, H., Wanielista, K. (2000b). Ekonomiczne kryteria wyboru projektów inwestycyjnych. Cz. 2. Rudy i Metale Nieżelazne, 5, 310-317.
 • 39. Wirth, H., Wanielista, K. (2012). Koncepcja ustalania renty górniczej. Rudy i Metale Nieżelazne, 57, 4, 227-231.
 • 40. Wirth, H., Wanielista, K., Kudełko, J. (2012). Metoda określania kryteriów przemysłowości zasobów kopalin z warunków ekonomicznych. Przegląd Geologiczny, 61, 6, 341-346.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a82b449d-043f-42a8-87f0-58d01b4a93f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.