Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a7b9675f-6e50-4b88-9740-6f036ac8a1e6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena systemu transportowego miasta Łódź

Autorzy Fajczak-Kowalska, A.  Szczucka-Lasota, B.  Kowalska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the transport system of Łódź
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie miejskiego systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem łódzkiego publicznego transportu zbiorowego. W części teoretycznej pracy zaprezentowano system transportowy miasta jako aspekt funkcjonowania jednostki terytorialnej oraz prognozę potrzeb i pożądany stan usług przewozowych w oparciu o Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 2025. Część empiryczna pracy zawiera wyniki badania ankietowego, którego cel określono jako: ocena systemu transportowego miasta Łódź odnośnie poziomu realizacji usług komunikacji miejskiej po wprowadzeniu nowego systemu transportowego w mieście.
EN The aim of this article is theoretical-empirical presentation of the urban transport system with special emphasis on the Lodz public transport. In the theoretical part of the work presents: the transport system of the city as an aspect of the territorial unit, and an estimate of needs and desired state transport services based on the Plan of sustainable development of public transport for the city of Lodz to 2025. The empirical part of the work contains the results of a survey, whose purpose is defined as: assessment of the transport system of the city of Łódź regarding the level of realization of public transport services after the introduction of a new transport system in the city.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   transport miejski   system transportowy miasta   Łódź  
EN public transport   urban transport   transport system of the city   Lodz  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 538--543, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Fajczak-Kowalska, A.
autor Szczucka-Lasota, B.
autor Kowalska, M.
Bibliografia
1. Brzeziński A. Rezwow M., Zrównoważony transport - ekologiczne rozwiązania transportowe, Ekorozwój i Agenda 21, Collegium Balticum w Szczecinie, Szczecin 2007.
2. Chamier-Gliszczyński N., Zrównoważony miejski system transportowy, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 5/2011.
3. Dębowska-Mróz M., Kacprzak M., Zięba P., Infrastruktura rowerowa jako element systemu transportowego Radomia, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2016.
4. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006.
5. Fajczak-Kowalska A., Kowalska M., Rower miejski jako alternatywny środek transportu dla komunikacji miejskiej, Logistyka, 3/2017.
6. Głuch J., Systemy transportowe, [online] http://www.pg.gda.pl/~damjakow/wyklad_02.pdf, dostęp: 30.10.2017.
7. MPK Łódź Sp. z o. o, O spółce, [online] http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=7250, dostęp: 30.10.2017.
8. Nowińska I., Kut S., Nowoczesne systemy transportowe w komunikacji miejskiej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2016.
9. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Czym jest transport publiczny?, [online] http://www.pigtsis.pl/content/files/15/public/narada.pdf, dostęp: 30.10.2017.
10. Rada Miasta Kraków, Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla gminy Kraków i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie realizacji transportu zbiorowego, Kraków 2013.
11. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1993.
12. Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania., Difin, Warszawa 2008.
13. Wagner T., City-Logistik als Teil der Supply-Chain, Wissenschaft & Praxis, Sternenfels 2002.
14. Zarząd Dróg i Transportu Łódź, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 2025, Łódź 2014.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a7b9675f-6e50-4b88-9740-6f036ac8a1e6
Identyfikatory