PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Challenges to the strategic art at the beginning of XXI century – the twelve fundamental problems that strategists cannot cope with

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wyzwania dla sztuki strategicznej początku XXI wieku – dwanaście podstawowych problemów, z którymi stratedzy nie mogą sobie poradzić
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main aim of this research is to attract security and defense practitioners as well as theorists attention to the common as well as frequently spotted fundamental problems concerning developing and implementing strategies of using force to solve security matters in conflicts. The research identified that ineffective strategies are often hampered by the twelve fundamental errors that strategists cannot cope with. Belong to them: 1) inadequate level of knowledge among military and political leaders concerning the strategic art and strategy itself; 2) hardship in defining the end state of the operation as well as creating unachievable strategic goals; 3) formulating a strategy on flawed assumptions; 4) inability to find the balance among the key components of each strategy like: goals, ways and means; 5) difficulties in achieving a political and military dialogue; 6) overestimating the effectiveness and usefulness of “hard” power as well deprecating utility of non-military power; 7) underestimating the influence of social and cultural aspects on the desired end state of the operation; 8) developing strategy upon inadequate theoretical and practical models; 9) using the comprehensive approach of developing strategy in an uninspired and mechanical way to achieve a competitive advantage over opponent; 10) measuring the success of the operation through the prism of shortterm and tactical effects instead of long-term and systemic one; 11) viewing an “exit strategy” as a predetermined date of withdrawal military forces from operation; 12) disregarding usage of the “just” strategies in accordance with international rules of law. Eliminating those errors form the contemporary practice will make all implemented strategies far for effective in its nature as well as significantly strengthen the probability of success in complex security situation where the force is intended to be applied.
PL
Głównym celem prezentowanych badań jest zwrócenie uwagi teoretykom i praktykom bezpieczeństwa oraz obronności na powszechnie i często dostrzegane fundamentalne problemy dotyczące opracowywania i wdrażania strategii użycia siły w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa w sytuacjach konfliktowych. Badania wykazały, że nieskuteczne strategie są często wynikiem dwunastu podstawowych błędów, z którymi stratedzy nie mogą sobie poradzić. Należą do nich: 1) niewystarczający poziom wiedzy przywódców wojskowych i politycznych na temat sztuki strategicznej i samej strategii; 2) trudności w określeniu stanu końcowego operacji, a także wytyczanie nieosiągalnych celów strategicznych; 3) formułowanie strategii w oparciu o błędne założenia; 4) niemożność ustanowienia równowagi między kluczowymi elementami każdej strategii, takimi jak: cele, sposoby i środki; 5) trudności w nawiązaniu i utrzymaniu dialogu polityczno-wojskowego; 6) przecenianie skuteczności i użyteczności „twardej” siły, a także deprecjonowanie użyteczność siły niemilitarnej; 7) niedocenianie wpływu aspektów społecznych i kulturowych na pożądany, końcowy stan operacji; 8) opracowywanie strategii na podstawie nieodpowiednich modeli teoretycznych i praktycznych; 9) stosowanie kompleksowego podejścia podczas opracowywania strategii osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad przeciwnikiem w mechaniczny i nietwórczy sposób; 10) mierzenie powodzenia w realizowanej operacji przez pryzmat efektów krótkoterminowych i taktycznych zamiast długoterminowych i systemowych; 11) postrzeganie „strategii wyjścia” jako z góry określonej daty wycofania sił zbrojnych z operacji; 12) lekceważenie stosowania „sprawiedliwych” strategii zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawa. Eliminowanie powyższych błędów z obecnej praktyki strategicznej czynić będzie wszystkie wdrażane strategie zdecydowanie bardziej skutecznymi w swej naturze, a także umożliwi zwiększenie prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w złożonej sytuacji bezpieczeństwa, w której zdecydowano się na użycie siły.
Twórcy
autor
 • National Security Bureau, Warszawa, Poland
Bibliografia
 • 1. Wittmeyer APQ. What Went Wrong in Afghanistan?, [online]. Foreign Policy. 4 March 2013. Available at: http://foreignpolicy.com/2013/03/04/what-went-wrong-in-afghanistan/ [Accessed: 1 October 2018].
 • 2. Druzgocacy raport o wojnie w Iraku: inwazja przed wyczerpaniem opcji pokojowych, [online]. TVP Info. 6 July 2016. Available at: http://www.tvp.info/26055950/druzgocacy-raport-owojnie-w-iraku-inwazja-przed-wyczerpaniem-opcji-pokojowych [Accessed: 1 October 2018].
 • 3. Chilcot report: key points from the Iraq inquiry, [online]. The Guardian. 6 July 2016. Available at: https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/06/iraq-inquiry-key-points-fromthe-chilcot-report [Accessed: 1 October 2018].
 • 4. Brands H, Feaver P, Inboden W, Miller PD. Critical Assumptions And American Grand Strategy. Washington: Center For Strategic And Budgetary Assessments (CSBA); 2017, [online]. Available at: http://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA6245_%28Critical_Planning_Assumptions%29v2.pdf [Accessed: 17 January 2018].
 • 5. Jenkins BM. How the Current Conflicts are Shaping the Future of Syria and Iraq, [online]. Santa Monica, CA: RAND Corporation; 2015. Available at: https://www.rand.org/news/press/2015/09/24.html [Accessed: 1 October 2018].
 • 6. Gray CS. The Future of Strategy. Cambridge: Polity Press UK; 2015.
 • 7. Krzyzanowski L. O podstawach kierowania organizacjami inaczej: Paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: PWN; 1999.
 • 8. Robinson L, Miller PD, Gordon IV J, Decker J, Schwille M, Cohen RS. Improving Strategic Competence: Lessons from 13 Years of War, [online]. Santa Monica, CA: RAND Corporation; 2014. Available at: http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR816.html [Accessed: 1 October 2018].
 • 9. Strachan H. The Direction of War. Contemporary Strategy In Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.
 • 10. Kilcullen D. Counterinsurgency. Oxford: Oxford University Press; 2010.
 • 11. Meiser JW. Are Our Strategic Models Flawed? Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy. Parameters. 2016;46(4);(Winter 2016-17):81-92, [online]. Available at: https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/Winter_2016-17/10_Meiser.pdf [Accessed: 13 March 2018].
 • 12. Kem JD. Campaign Planning: Tools of the Trade. 3rd ed. Fort Leavenworth, Kansas: U.S. Army Command and General Staff College, U.S. Army Combined Arms Center, Department of Joint, Interagency, and Multinational Operations; 2009, [online]. Available at: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550354.pdf [Accessed: 13 March 2018].
 • 13. Warden III JA, Russell LA. Winning in FastTime: Harness the Competitive Advantage of Prometheus in Business and Life. Alabama: Venturist Publishing; 2006.
 • 14. Obama: Redukcja wojsk w Afganistanie, [online]. DEON.pl. Available at: https://www.deon.pl/wiadomosci/swiat/art,6918,obama-i-plan-deeskalacji-wojny-w-afganistanie.html [Accessed: 11 August 2018].
 • 15. Elkus A. Ethics in Strategy: Making Strategy Rigorous and Ethics Honest, [online]. The Strategy Bridge. 22 October 2016. Available at: https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/10/22/ethics-in-strategy-making-strategy-rigorous-and-ethics-honest [Accessed: 11 August 2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a7a2c8a5-5f12-4747-9e2c-02d9f933f163
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.