Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a796b808-30f6-4442-a1ae-1aee88dc2042

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Badania innowacyjnego układu zasilającosterującego spągoładowarki górniczej

Autorzy Deja, Przemysław  Kapuściński, Dariusz  Niedworok, Andrzej  Polnik, Bartosz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Tests of the innovative power supplyand control system of the roadheading mining machine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały badania laboratoryjne innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej, opracowanego w ramach realizacji projektu o akronimie HYDKOM 75 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania miały na celu zweryfikowanie przyjętych założeń technicznych oraz funkcjonalności opracowanego rozwiązania z uwzględnieniem możliwości zastosowania przedmiotowego układu zasilająco-sterującego w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej został opracowany i zbudowany w oparciu o baterię ogniw litowych, zwiększającą mobilność przedmiotowego rozwiązania. Ponadto po rozładowaniu baterii układ zasilająco-sterujący umożliwia pracę spągoładowarki przy zasilaniu przewodowym z sieci kopalnianej, kiedy to następuje proces ładowania baterii ogniw. Dzięki takiemu rozwiązaniu, górnicza spągoładowarka może być eksploatowana praktycznie bez przerwy.
EN The article discusses laboratory tests of an innovative power supply and control system for a roadheading mining machine, developed as part of the project on the acronym HYDKOM 75 co-financed by the National Center for Research and Development. The research was aimed at verifying the adopted technical assumptions and functionality of the developed solution, taking into account the possibility of using the power and control system in potentially explosive atmospheres. The innovative power supply and control system of the roadheading mining machine was developed and built based on the battery of lithium cells, increasing the mobility of the solution in question. In addition, after the battery has been discharged, the power supply and control system allows the charger to operate on the line power from the mine network, when the battery cells are being charged. Thanks to such a solution, the mining machine can be operated practically without interruption.
Słowa kluczowe
PL górnictwo   maszyny elektryczne   zasilanie akumulatorowe   badania   bezpieczeństwo  
EN mining industry   electric machines   battery power supply systems   tests   safety  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 15--19
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Deja, Przemysław
autor Kapuściński, Dariusz
  • HYDROTECH S.A, Rybnik
autor Niedworok, Andrzej
autor Polnik, Bartosz
Bibliografia
[1]. M. Kalita "Spągoładowarka górnicza jako wielofunkcyjna maszyna robocza z podwoziem gąsienicowym o szerokości 1000 mm", Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, TUR 2011, str. 270 -278, 2011.
[2]. A. Klich "Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego", Praca zbiorowa Katowice 1999.
[3]. D. Kapuściński, B.Polnik „Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej”, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe Nr 2/2018 (118).
[4]. B. Polnik „Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych”, ElektroInfo Nr 7- 8 / 2018.
[5]. H. Przybyła, A. Chmiela "Technika i organizacja w robotach przygotowawczych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
[6]. E. Remiorz "Wyznaczenie masy krytycznej urobku e czerpaku ładowarki do pobierki spągu", Archivs of Mining, nr 3, str. 531 -543, 2017.
[7]. Sprawozdanie z projektu nr POIR.04.01.02-00- 0102/16. rok 2018 – materiały niepublikowane.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a796b808-30f6-4442-a1ae-1aee88dc2042
Identyfikatory