PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Prosumeric willingness of women and men in the context of their ethnocentric attitudes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było określenie, czy gotowość do aktywności prosumpcyjnej wobec polskich produktów zależy od płci respondentów. W procesie badawczym weryfikacji poddano 2 hipotezy. Hipoteza mówiąca, iż kobiety wykazują gotowość do prosumpcji etnocentrycznej została potwierdzona. Nie potwierdzono natomiast hipotezy, że mężczyźni nie wykazują takiej gotowości. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wyodrębniono segmenty, wśród których zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn jeden segment obejmował potencjalnych etnocentrycznych prosumentów. Jest to ważną wskazówką dla polskich oferentów, ułatwiającą im tworzenie warunków do efektywnej współpracy z polskimi nabywcami.
EN
In the article the problems related to consumers’ expectations towards marketing offer were presented. The special attention was paid to their ethnocentric and prosumeric dimension. The main aim was to define if willingness on prosumeric activity towards Polish products depends on respondents’ gender. In the research process 2 hypotheses were verified. The hypothesis that women had been ready to ethnocentric prosumption was confirmed. The second hypothesis that men hadn’t been ready to this kind of prosumption wasn’t confirmed. On the base of the results of conducted research respondents were shared into segments. One of the women segments and one of the men segments consisted of potential ethnocentric prosumers. It’s important advice for Polish offerers in creating conditions to effective co-operate with Polish consumers.
Rocznik
Tom
Strony
17--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Abdi H., Williams L.J. : Principal component analysis, Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics , 2010, Vol. 2, iss. 4, ss. 433-459.
 • [2] Baruk A .: Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy, Marketing i Rynek, 2016, nr 3, ss. 13-19.
 • [3] Chen H. -L.: Effect of country variables on young generation’s attitude towards American products: a multi-attributes perspective, Journal of Consumer Marketing, 2009, Vol. 26, nr 3, ss. 143-154.
 • [4] Coenders M., Scheepers P.: The Effect of Education on Nationalism and Ethnic Exclusionism: An International Comparison, Political Psychology, 2003, Vol. 24, nr 2, ss. 313-343.
 • [5] Hainmueller J., Hiscox M. J.: Educated Preferences: Explaining Attitudes toward Immigration in Europe, International Organization, 2007, Vol. 61, ss. 399-442.
 • [6] http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethnocentrism (dostęp: 21.09.2016).
 • [7] King K. P., Co x T. D.: The professor’s guide to taming technology, Information Age Publishing, USA 2011, ss. 167-169.
 • [8] Manning L.: Determining value in the food supply chain , British Food Journal, 2015, Vol. 117, iss. 11, ss. 2649-2663.
 • [9] Mróz B.: Nowe trendy konsumenckie – implikacje dla strategii biznesowych firm, Marketing i Rynek, 2014, nr 8, ss. 1141-1146.
 • [10] Murzyn M., Nogieć J.: Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, Vol. 15, nr 3, ss. 373-380.
 • [11] Passikoff R.: Brand and Marketing Trends for 2015, Forbes, 2014, http://www.forbes.com/sites/robertpassikoff/2014/12/15/brand-and-marketing-trends-for-2015/ (dostęp: 21.09.2016).
 • [12] Ritzer G., Dean P., Jurgenson N.: The Coming of Age of the Prosumer, “American Behavioral Scientist” 2012, Vol. 56, nr 4, ss. 379-398.
 • [13] Szromnik A., Wolanin-Jarosz E. : Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 1), Marketing i Rynek, 2014, nr 4, ss. 2-13.
 • [14] Szromnik A., Wolanin-Jarosz E.: Ethnocentric Attitudes and Buying Decisions of Poles and Hungarians – the Essence and Measurement with the use of Cetscale Analysis, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, Vol. 10, nr 59, ss. 717-728.
 • [15] Tkaczyk J. : Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel Wewnętrzny, 2012, nr 5-6, ss. 126-134.
 • [16] Wanninayake W.M.C.B., Chovancová M.: Consumer Ethnocentrism and Attitudes Towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic, Journal of Competitiveness, 2012, Vol. 4, iss. 2, ss. 3-19.
Uwagi
Artykuł przygotowano w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN; Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a7869dd9-a4a1-4530-904f-d3e9549bb767
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.