Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a78361f9-a32e-4d68-95db-392556c23998

Czasopismo

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Tytuł artykułu

Threats of nanoparticles emission in airports' areas

Autorzy Pielecha, J.  Jasiński, R. 
Treść / Zawartość http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/issue/archive
Warianty tytułu
PL Zagrożenie emisją nanocząstek na obszarach lotnisk
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Particulate emission from aircraft engines represents a significant threat to human health and air traffic. Particles emitted at areas of the airports are nano-sized, which easily leak into the lungs thus giving rise to heart diseases, asthma or bronchitis. Current standards of emission caused reduction of emission of large diameter particles generated by aircraft engines. Despite this increasingly common issue at airports is smog, causing a reduction of visibility. The article presents the results of the particulate emission carried out on a jet engine. The study was divided into three phases: start-up, warm-up and stabilized operation. The first phase of operation is dominated by particles with large diameters (70-160 nm). The Warm-up phase is characterized by increase in the share of solid particles with the smallest diameter (10-40 nm) in the total emissions of PM, whereas during stabilized operation phase particles in the range of diameter of 10-70 nm are dominating.
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji cząstek stałych z silnika odrzutowego. Badania prowadzono w trzech fazach pracy silnika: rozruchu, nagrzewania i pracy ustabilizowanej. W pierwszej fazie dominują cząstki stałe o dużych średnicach (70–160 nm). Faza nagrzewania silnika charakteryzuje się wzrostem udziału cząstek stałych o najmniejszych średnicach (10–40nm) w całkowitej emisji cząstek stałych. Z kolei w trakcie pracy ustabilizowanej dominują cząstki o średnicach w zakresie 20–60 nm.
Słowa kluczowe
EN particulate matter   jet engine   airport  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Journal of Mechanical and Transport Engineering
Rocznik 2015
Tom Vol. 67, No. 3
Strony 23--30
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pielecha, J.
  • Institute of Combustion Engines and Transport, Poznan University of Technology
autor Jasiński, R.
  • Institute of Combustion Engines and Transport, Poznan University of Technology
Bibliografia
[1] Badyda A., Zagrożenia środowiska ze strony transportu, Nauka, 2010, 4, 115-125.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 152, 11.06.2008.
[3] Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 163, 29.06.1999.
[4] Health relevance of particulate matter from various sources. Report of a WHO Workshop, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 2007.
[5] Henschel S. et al. Air pollution interventions and their impact on public health, International Journal of Public Health, 2012, 57(5), 757-768.
[6] Merkisz J., Galant M., Karpiński D., Kubiak K., Evaluation of possibility to use the LTO cycle for emission test on example of the model turbine engine GTM-120, Journal of mechanical and transport engineering, 2014, 2 (66), 25-34.
[7] Merkisz J., Markowski J., Pielecha J., Selected issues in exhaust emissions from aviation engines, New York, Nova Science Publishers 2014.
[8] Merkisz J., Pielecha J., Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2014.
[9] Merkisz J., Pielecha J., Nanoparticle emissions from combustion engines, Springer Tracts on Transportation and Traffic, 2015, Vol. 8.
[10] Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S., New trends in emission control in the European Union, Springer Tracts on Transportation and Traffic, 2014, Vol. 4.
[11] Particle instruments, Model 3090 engine exhaust particle sizerTM spectrometer, TSI Incorporated, 2009.
[12] Ruchała P., Silniki odrzutowe SO-1 i SO-3, Polska Technika Lotnicza, 2001, 1 (66).
[13] Szuman B., Lipka P., Reklewski T., Emisja spalin z silników lotniczych, Opracowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Departament Techniki Lotniczej, Wydział Ochrony Środowiska 2013.
[14] Załącznik 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ochrona środowiska, t. 2, Emisje z silników statków powietrznych, ICAO, wyd. 1 - 1981, wyd. 2 1993, wyd. 3 - 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a78361f9-a32e-4d68-95db-392556c23998
Identyfikatory