Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a7791a7f-c1a5-4434-b66b-48cf2f8ab9e1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Recykling odpadów PVB z produkcji szyb samochodowych wzmocnionych włóknem metalowym

Autorzy Tartakowski, Z.  Mydłowska, K.  Burzyński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Recycling of waste PVB reinforced with metal fibers from the production of laminated glass
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pojazdach samochodowych stosowane są dwa rodzaje szyb warstwowych. Należą do nich szyby z przekładką w postaci folii PVB oraz szyby z zatopionymi w PVB włóknami metalowymi. Rozwój przemysłu samochodowego i zwiększone zapotrzebowanie na materiały polimerowe skutkują wzrostem ilości powstających odpadów poprodukcyjnych. Jednocześnie wymagania w zakresie ochrony środowiska nakazują recykling powstałych odpadów. Polimerowe odpady z przemysłu produkcji szyb zostały poddane recyklingowi materiałowemu. Na ich osnowie stworzono materiały kompozytowe PVB-MF/PP. Przeprowadzono badania ich właściwości fizycznych, mechanicznych i przetwórczych. Zastosowanie odpadów z włóknem metalowym pozwoliło na uzyskanie kompozytów o korzystnych właściwościach mechanicznych. Badania potwierdziły możliwość zastosowania recyklatów na nowe kompozyty do zastosowań na wyroby techniczne, wymagające wysokiej elastyczności.
EN Two types of laminated glass are used in motor vehicles. These include glass with PVB foils and glass with embedded in PVB metal fibers. The development of the automobile industry and increased demand for polymeric materials required to recycle those materials. Polymer waste from the glass industry has been recycled. PVB-MF/PP composite materials were created. Their physical, mechanical and processing properties have been tested. The use of waste with metal fiber allowed to produce composite materials with good mechanical properties. The research has confirmed the possibility of using of new composites for technical products requiring high flexibility.
Słowa kluczowe
PL recykling   PVB   materiały kompozytowe   właściwości mechaniczne   właściwości przetwórcze  
EN recycling   PVB   composite materials   mechanical properties   processing properties  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 125--130
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Tartakowski, Z.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
autor Mydłowska, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
autor Burzyński, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
Bibliografia
1. Forys, P., Charakterystyka szyb samochodowych. Świat Szkła, 16, 2011: 39-41.
2. Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach.
3. Van Russelt, M., Najnowsze trendy w przemyśle laminowanego szkła motoryzacyjnego. Świat Szkła, 3, 2010: 24-27.
4. Borkowski, J., Szada-Borzyszkowska M., Komputerowa symulacja ułatwiająca poprawny wybór sposobu ogrzewania szyb samochodowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 6, 2014: 60-65.
5. http://www.prsolutions.pl/, dostęp dnia: 21.03.2017 r.
6. ACEA, The Automobile Industry Pocket Guide 2016-2017. The European Automobile Manufacturers’ Association, 2016.
7. Carrot, C., Bendaoud A., Pillon, C., Polyvinyl Butyral. Handbook of Thermoplastics, red. Olabisi, O., Adewale, K., ACRC Press, 2016: 89-138.
8. Tartakowski Z., Mydłowska K., Nowe materiały kompozytowe z recyklatu PVB. Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo, pod red. Klepka, T., Politechnika Lubelska, 2016, Lublin, 2016: 191-208.
9. Tartakowski, Z., Mydłowska, K., Możliwości zagospodarowania odpadów polimerowych z szyb samochodowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 16, 2015: 239-242.
10. Tartakowski, Z., Wybrane aspekty przetwórcze i eksploatacyjne wieloskładnikowych recyklatowych kompozytów poliamidowo-polietylenowych. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 2009.
11. Tartakowski, Z., Właściwości przetwórcze modyfikowanych recyklatów polietylenowych z izolacji kabli energetycznych. Przetwórstwo Tworzyw 17, 2011: 397-400.
12. Kuc M., Badanie właściwości przetwórczych i mechanicznych modyfikowanych kompozytów z osnową PVB. Praca inżynierska, Szczecin, ZUT, 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a7791a7f-c1a5-4434-b66b-48cf2f8ab9e1
Identyfikatory