Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a7647827-4e2e-494a-844f-65a1fe83d74a

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Tematyka badań w zakresie maszyn elektrycznych i transformatorów proponowana przez komitet elektrotechniki PAN

Autorzy Glinka, T.  Zakrzewski, K. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ma charakter problemowy, jako materiał do dyskusji w związku z opracowaniem tzw. Mapy Rozwoju Elektrotechniki w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Zwrócono uwagę na istotne zagadnienie, występujące podczas projektowania, prac technologicznych , badań oraz eksploatacji maszyn elektrycznych i transformatorów energetycznych. W podsumowaniu wytypowano tematykę badań naukowych w tym zakresie proponowaną przez Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.
EN The paper deals with the discussion connected with the preparation the so called Map of Electrical Engineering Development in Poland in the next years foresight. The main problems of design, technology, investigation and exploitation of electrical machines and energetic transformers have been underlined. In conclusion the scientific subjects in this area proposed by Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences have been presented.
Słowa kluczowe
PL maszyny elektryczne   transformatory   projektowanie   badanie   eksploatacja  
EN electrical machines   transformers   design   investigation   exploitation  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 1--7
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz.
Twórcy
autor Glinka, T.
  • Komitet Elektrotechniki PAN
autor Zakrzewski, K.
  • Komitet Elektrotechniki PAN
Bibliografia
M1]. Antal L: Obliczenia elektromagnetyczne bezżłobkowych maszyn synchronicznych z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia. Oficyna Wydaw. Pol. Wrocławskiej 1999r.
[M2]. Bernatt J.: Obwody elektryczne i magnetyczne maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Wyd. BOBRME Komel. 2010r.
[M3]. De Almeida A. T., Fonseca P.: Characterisation of EU Motor Use Energy Efficiency Improvements in Electric Motors and Drives. Springer 2000.
[M4]. Drak B., Glinka T., Kapinos J., Miksiewicz R., Zientek P.: Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w energetyce. Wyd. przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. 2013r.
[M5]. Dwojak J., Szymaniec S.: Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce. Oficyna Wyd. Pol. Opolskiej 2013r.
[M6]. Gawron S., Prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym. Monografia doktorska. 2013r. Biblioteka Pol. Śląskiej w Gliwicach.
[M7]. IEC 60034-30. “Rotating electrical machines – Part 30: Efficiency classes of single-speed, threephase, cage-induction motors (IE-code)” z 2008 roku.
[M8]. NEMA Standards Publication No MG 1. Motors and Generators. National Electrical Manufactures Association.
[M9]. Szymaniec S.: Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Oficyna Wyd. Pol. Opolskiej 2013r.
[T1]. ABB Phase Shifting Transformers-ABB Transformatoren GmbH, Bad Honef 2010
[T2]. ABB Transformer Handbook, ABB Menagement Services Ltd, Zurich 2007
[T3]. Bernhardt H. i inni, Modularny układ izolacyjny odpływu 400 kV transformatora blokowego, Mat. VI Konferencji Naukowo-Technicznej Transformatory Energetyczne i Specjalne, Kazimierz Dolny, 11-13 października 2006, ss. 55-57
[T4]. Bernhardt H. i inni, Transformator blokowy 305 MVA, 400/15,75 kV z nowoczesnym układem izolacyjnym, Mat. XV Konferencji Energetyki, Zamek Ryn 5-7 09 2007, ss.137-143
[T5]. Cichoń A., Nowa metoda diagnostyki stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2011
[T6]. Figura M., Mański P., Izolatory przepustowe dużych transformatorów sieciowych-doświadczenia eksploatacyjne i ich wpływ na zarządzanie populacją izolatorów, Mat. Konferencji Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów, Wisła-Jawornik, 27-29 kwietnia 2010 r., ss.105-120
[T7]. Florkowski M., Furgał J., Rozpoznawanie uszkodzeń transformatorów na podstawie funkcji przenoszenia transformatorów, Przegląd Elektrotechniczny Nr 12 , 2007, ss.60-63
[T8]. Guide on Economics of Transformer Menagement, Brochure No 248
[T9]. Jezierski E., Polskie osiągnięcia naukowotechniczne w dziedzinie transformatorów w latach 1945-1963, Przegląd Elektrotechniczny, RokXL (1964), nr 10, ss.421-425
[T10]. Kaźmierski M., Olech W.: Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów. Wydawnictwo: Energopomiar-Elektryka Sp. Z o. o., Gliwice 2013r.
[T11]. Leśniewska E. , Application of 3D field analysis for modelling the electric field distribution in ceramic insulator of HV combined instrument transformer, Journal of Electrostatics 51-52 (2001), pp.610-617
[T12]. Łukaszewski J., Niewierski R., Zapobieganie awarii transformatorów poprzez wczesne wykrywanie uszkodzeń izolatorów przepustowych wysokiego napięcia, Mat. Konferencji Zarządzanie eksploatacja transformatorów, Wisła-Jawornik 26-28 kwietnia 2006 r., ss.207214
[T13]. Metha S. i inni, Power transformers technology review and assessments, Electra CIGRE February 2008( tłumaczenie na język polski w czasopismie Urządzenia dla energetyki Nr 4/2008, ss. 24-29)
[T14]. Mosiński F., Piotrowski T., Statystyka DGA , Mat. Konferencji Transformatory Energetyczne i Specjalne, Kazimierz Dolny, 13-15 października 2010 r., ss.103-114
[T15]. Ramowa instrukcja eksploatacji transformatorów, ZPBE, Energopomiar-Elektryka, Gliwice 2012
[T16]. Skubis J., Pomiary i lokalizacja wyładowań niezupełnych, Transformatory w eksploatacji, Wydawnictwo Energo-Complex, kwiecień 2005, ss.175-188
[T17]. Sobocki R., Kaźmierski M., Olech W., Technical and Economic Assessment of Power Transformers, the Polish Practice, CIGRE 2002, Rep. No 12-104
[T18]. Sykulski J.K.,i inni, Computational Magnetics, Chappman and Hall, London-Madras 1995, stron 373
[T 19]. Tomczuk B., Metody numeryczne w analizie ukadów transformatorowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2007, stron 218
[T20]. Zakrzewski K., Modelowanie pól elektromagnetycznych w projektowaniu transformatorów, Przegląd Elektrotechniczny, Rok LXXVIII 3' 2002, ss. 59-63
[T21]. Zakrzewski K., Additional losses in transformer structural parts in the light of growth law,Proceedings of XIX Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, June 28-30 Maribor, Slovenia, pp. 71-73
[T22]. Zakrzewski K., Tomczuk B., Koteras D., Simulation of forces and 3D field arising during power autotransformer fault due to electric arc in HV winding, IEEE Transactions on magnetics, New York, USA, vol.38 No 2, March 2002, pp.1153-1156
[T23]. Zakrzewski K., (redaktor i współautor) i inni Łódzka Szkoła Naukowa Transformatorów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2012, stron102
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a7647827-4e2e-494a-844f-65a1fe83d74a
Identyfikatory