Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a734e3f0-115c-4d5f-ae9c-e3a2602d5851

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Analiza i ocena funkcjonowania systemu "Parkuj i Jedź" w Krakowie

Autorzy Bartel, I.  Duda, U.  Wiertel, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functional analysis and assessment of park and ride system in Cracow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów systemu, którego celem jest zachęcenie kierowców do przesiadki do transportu publicznego, poddano badaniom, na podstawie których określono stopień i cel ich wykorzystania przez użytkowników. Wskazano najważniejsze zidentyfikowane problemy związane z działaniem parkingów P+R. Jako przykład miasta, w którym system P+R funkcjonuje sprawnie w oparciu wyłącznie o sieć transportu drogowego, podano Edynburg – miasto partnerskie Krakowa. Wprowadzone tam rozwiązania mogą być dla systemu krakowskiego przykładem, jak w stosunkowo niewielkim mieście umiejętnie zarządzać tego typu obiektami oraz planować działania marketingowe, niezbędne dla ich efektywnego funkcjonowania.
EN The article discusses the most important issues about Park and Ride system in Cracow which is being still improved. It concludes with the statement that although drivers use Park and Ride parking lots, the system is not as popular and accepted as it should be, especially in Cracow’s citizens mind. Functioning of the system, aimed at encouraging drivers to leave their cars and use public transport, have been researched. On the base of results of this researches authors analyzed and described the scope and purpose of this use at the P+R parking lots. Also permanent addresses of drivers parking at the P+R parking lots have been determined and analyzed. In the article the most important problems connected to Park and Ride system are described. As a good example for Cracow it is presented successful operation of the P+R system in the city of Edinburgh based only on the public bus network. Edinburgh is connected with the city of Cracow by the agreement of partner cooperation. Operation of the Edinburgh Park and Ride system can be an example of good practice to use in Cracow in the scope of organization and management of this type of parking system. It also includes marketing and promotion of the system – necessary for its effective functioning.
Słowa kluczowe
PL system "Parkuj i Jedź"   P+R   węzły przesiadkowe   zachowania komunikacyjne  
EN system "Park and Ride"   P&R   interchange nodes   travel behaviors  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 26--31
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bartel, I.
  • student studiów II stopnia kierunku transport, specjalność transport miejski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, ilona.bartel@gmail.com
autor Duda, U.
  • student studiów II stopnia kierunku transport, specjalność transport miejski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, urszulaa.duda@gmail.com
autor Wiertel, B.
  • student studiów II stopnia kierunku transport, specjalność transport miejski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, bwiertel@gmail.com
Bibliografia
1. Szarata A., Parkingi Park and Ride, materiały konferencyjne konferencji , „Transport publiczny w Warszawie”, 2005.
2. Strona internetowa miasta Edynburg – http://www.edinburgh.gov.uk
3. Kałuża M., Psychologiczne uwarunkowania użytkowników systemu parkingów przesiadkowych Park and Ride w Krakowie, Zeszyty Naukowo Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK, Kraków 1996.
4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, Kraków 2003.
5. Rudnicki A., Szarata A., Projekt systemu Park and Ride w Krakowie, Kraków 2003.
6. Strona internetowa zarządcy parkingów – www.lothianbuses.com
7. Strona internetowa zarządcy parkingów – www.stagecoachbus.com
8. Strona internetowa zarządcy parkingów – www.scotrail.co.uk
9. Podgląd zapełnienia parkingów w Edynburgu http://edinburgh.cdmf.info/public/carparks/list.htm
10. Cisło L., Rola systemu „Parkuj i Jedź” w Warszawie, „Transport Miejski i Regionalny, 2011, nr 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a734e3f0-115c-4d5f-ae9c-e3a2602d5851
Identyfikatory