Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a6ebbd21-f751-479b-806f-53f27cfa8355

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problemy obsługi logistycznej miast w zakresie dostaw ładunków

Autorzy Mężyk, A.  Zamkowska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected problems of urban freight logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sprawna organizacja dostaw ładunków w miastach jest koniecznym warunkiem poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju miast. Realizacja opracowanych koncepcji napotyka jednak na liczne problemy. W artykule omówiono przyczyny zmian zachodzących współcześnie w zakresie obsługi dostaw towarów w miastach, w powiązaniu z nowymi potrzebami i wymaganiami klientów. Ponadto, przedstawiono nowe rozwiązania dystrybucji ładunków, z wykorzystaniem logistyki oraz wskazano na przeszkody utrudniające ich wdrożenie.
EN The efficient organization of urban freight delivery is a prerequisite for improving the quality of life and a sustainable development of the cities. The implementation of elaborated concepts, however, faces numerous problems. The article discusses the changes occurring today in the delivery of goods in cities, in conjunction with the new needs and requirements of customers. Moreover, new solutions of freight logistics problems and the obstacles to their wider implementation are presented.
Słowa kluczowe
PL logistyka miasta   zaopatrzenie miasta   miejskie systemy transportu  
EN city logistic   supplies of city   urban transport system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1444--1448
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mężyk, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu
autor Zamkowska, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu
Bibliografia
1. Fołtyński M., Jeleń I., Guszczak B. Transfer dobrych praktyk logistycznych jako narzędzie usprawniania logistyki miejskiej, Logistyka 3/2011.
2. Global Investor Outlook 2016. http://www.colliers.com/pl-pl/poland/research.
3. Padova Cityporto: a success model for urban logistics www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy.
4. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Biała Księga KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
5. Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim. BESTUFS.NET, NEA Transport research and training, 2007.
6. Silent inner-city overnight deliveries in Barcelona. www.eltis.org/discover/case-studies.
7. Smart choices for cities. Making urban freight logistics more sustainable. CIVITAS Policy Note.
8. Szołtysek J. Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a6ebbd21-f751-479b-806f-53f27cfa8355
Identyfikatory