PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena technologicznej niezawodności przydomowej oczyszczalni ścieków z układem złóż filtracyjnych zmodyfikowaną metodą Weibulla

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessing technical reliability of an on-site sewage treatment plant with filtration bed system, by using modified Weibull's method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Oceniono technologiczną niezawodność przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków bytowych, opracowanej w ITP-GCB w Tyliczu, analizując stabilność procesów zmniejszania się w niej wskaźników zanieczyszczeń BZT5 i ChZT oraz stężenia zawiesiny ogólnej (ZO). Analizie poddano kompletną oczyszczalnię (KO) oraz jej element składowy - złoże o przepływie pionowym ścieków (ZPV). Do analizy statystycznej zastosowano metodę Weibulla, zmodyfikowaną przez BUGAJSKIEGO i in. [2012]. Wykazano, że KO działa ze 100-procentową niezawodnością, biorąc pod uwagę zgodność wskaźników: BZT5, ChZT i ZO w oczyszczonych ściekach z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska [2006] dla odprowadzenia ścieków do wód. Niezawodność technologiczna złoża ZPV (BZT5 - 44%, ChZT - 91% i ZO - 76%) jest niewystarczająca, aby można było wykorzystać je jako samodzielną oczyszczalnię.
EN
Paper presented an assessment of technological reliability for a hybrid, domestic wastewater treatment plant, designed at the Mountain Research Center, Tylicz. Stability of reduction processes was analysed with respect to the pollutant parameters (BOD5, COD) and the concentration of total suspended solids (TSS). The tests included complete treatment plant (CTP), and one of its component - vertical flow bed (VFB). The Weibull’s method, modified by BUGAJSKI et al. [2012], was applied to statistical analysis. It was stated that the complete treatment plant worked at 100% reliability, considering the compliance of effluent BOD5, COD and TTS, with the standards given in an ordinance of the Minister of Environment [2006] for sewage discharge into waters. Technological reliability of the VFB (BOD5 - 44%, COD - 91%, TSS - 76%) was insufficient to its use as an independent, separate sewage treatment plant.
Wydawca
Rocznik
Strony
165--175
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, ul. Pułaskiego 25a, 33-383 Tylicz, tel./fax. 18 471-13-13
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, ul. Pułaskiego 25a, 33-383 Tylicz, tel./fax. 18 471-13-13
Bibliografia
 • ANDRAKA D., DZIENIS L. 2003. Wymagany poziom niezawodności oczyszczalni ścieków w świetle przepisów polskich i europejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska. Z. 16. T. 2 s. 24-28.
 • BUGAJSKI P., WAŁĘGA A., KACZOR G. 2012. Zastosowanie metody Weibulla do analizy niezawodności działania przydomowej oczyszczalni ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Nr 2 s. 56-58.
 • JUCHERSKI A. 2007. Ocena jakości oczyszczania ścieków bytowych w quasi-technicznej instalacji zagrodowej typu IBMER na terenach górzystych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 2 s. 51-60.
 • JUCHERSKI A., NASTAWNY M. 2012. Efektywność usuwania azotu ze ścieków bytowych w zraszanych złożach keramzytowych o różnym obciążeniu hydraulicznym i różnym ładunku substratu organicznego. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 s. 171-181.
 • JUCHERSKI A., WALCZOWSKI A. 2006. Badanie dwóch modułowych instalacji technologicznych typu IBMER-Tylicz do oczyszczania ścieków bytowych w systemie indywidualnym. Sprawozdanie z badań LXIII/80. Maszynopis. Warszawa. IBMER ss. 27.
 • MASSOUD M.A., TARHINI A., NASR J.A. 2009. Decentralized approaches to wastewater treatment and management: Applicability in developing countries. Journal of Environmental Management. Vol. 90. Iss. 1 s. 652-659.
 • OLIVEIRA S.C., STERLING M.V. 2008. Reliability analysis of wastewater treatment plants. Water Research. Vol. 42 s. 1182-1194.
 • PLATZER C., MAUCH K. 1997. Soil clogging in vertical flow reed beds - mechanisms, parameters, consequences and... solutions? Water and Science Technology. Vol. 35. No. 5 s. 175-181.
 • PN-72/C-04559/02:1974. Woda i ścieki - Badania zawartości zawiesin - Oznaczanie zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych metodą wagową.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2006. Nr 137 poz. 984.
 • WAŁĘGA A. 2009. Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi. Forum Eksploatatora. Nr 5(44) s. 30-34.
 • WAŁĘGA A., MIERNIK W., KOZIEŃ T. 2008. Efektywność pracy przydomowej oczyszczalni ścieków typu RetroFAST. Przemysł Chemiczny. Nr 87/5 s. 210-212.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a6b60807-a18d-44c3-8488-0ca66119e777
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.