Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a6571849-4014-4c56-a16a-01863c1e8580

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Monitoring pracy centrali klimatyzacyjnej

Autorzy Łokietek, T.  Jaszczak, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of the Air Handling Unit operation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule został przedstawiony system monitorowania centrali klimatyzacyjnej. System ten składa się z kilku elementów pomiarowych (ciśnienie, temperatura, wilgotność, energia, itp. czujników) połączonych za pomocą sieci szeregowej RS485. Sygnały pomiarowe są źródłem danych dla środowiska SCADA. Pierwszy etap rozwoju był związany z wyborem urządzeń pomiarowych i budowy sieci szeregowej. Autorzy opisali również jak wprowadzić dane do sieci TCP / IP. W pierwszej części artykułu przedstawiono centralę klimatyzacyjną jako obiekt monitoringu. Następnie autorzy opisali podstawy teoretyczne, które są potrzebne dla obliczania wydajności chłodniczej, grzewczej i efektywności odzysku ciepła w centrali. Po tym została omówiona struktura systemu z wybranymi szczegółami odnośnie integracji sprzętowej i implementacji oprogramowania SCADA. W końcowej części zostały przedstawione wybrane zrzuty ekranu, aby pokazać typowe tryby pracy centrali oraz skuteczność opracowanego systemu monitorującego.
EN In the article a monitoring system of the Air Handling Unit (AHU) was presented. This system consists of several measurement elements e.g. (pressure, temperature, humidity, energy, etc. sensors) connected using a serial RS485 network. A measurement level is a source of data for a SCADA environment. The first stage of the development was related to the selection of measurement devices and a construction of the serial network. Authors also described how to introduce the data into TCP/IP network. In the first part of the article the AHU was presented as a subject of the monitoring. Then authors described a theoretical background, which is needed for a calculation of cooling and heating capacity, heat recovery efficiency. After that a structure of the system was presented with selected details about a hardware integration and a SCADA software implementation. In the final part several screenshots were presented to show typical working modes of the AHU and to proof efficiency of the developed monitoring system.
Słowa kluczowe
PL monitoring   centrala klimatyzacyjna   SCADA  
EN monitoring   Air Handling Unit   SCADA  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1144--1148
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łokietek, T.
autor Jaszczak, S.
Bibliografia
1. ASHRAE Handbook Fundamentals 2013.
2. Chmielowski M., Filin S., Łokietek T., [i in.], Chłodnictwo i klimatyzacja: Podręcznik, Tom I, pod red. B. Zakrzewskiego. Astroprint, Odessa, 2015.
3. Dokumentacja techniczna centrali klimatyzacyjnej.
4. Systemair, Materiały pomocnicze, Systemair, 2014.
5. Zespół chorego budynku: ocena parametrów środowiska pracy, red. E. Jankowska, M. Pośniak. CIOP, Warszawa, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a6571849-4014-4c56-a16a-01863c1e8580
Identyfikatory