PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Attempted assessment of the collaboration between cooperative banking sector and the state administration and local self-government institutions in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Próba oceny współpracy sektora bankowości spółdzielczej z instytucjami rządowymi i samorządowymi w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this study, general financial characteristics of the cooperative banking sector in Poland in the years 2010–2018 were discussed, presenting the most important balance sheet data and profit and loss statement information. The focus was also on the analysis and assessment of the importance of state government and local self-government institutions (general government institutions) for cooperative and affiliating banks. An attempt was made to establish the relationship between the receivables of state government and local self-government institutions and the liabilities of these institutions, versus debt and capital instruments broken down into cooperative banks, affiliating banks, and the entire sector. As a result of the conducted research, it was found that cooperative banks constitute the core of the cooperative banking sector, and that they achieve a better and more stable net financial result; moreover, they systematically increase their balance sheet total – even faster than commercial banks – as well as increasing the size and quality of receivables and maintaining good level of liabilities. Central and local government institutions, although they do not show a large share in the discussed financial figures in the cooperative banking sector, nevertheless play an important role primarily in cooperative banks, but also in affiliating banks.
PL
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono ogólną charakterystykę finansową sektora bankowości spółdzielczej w Polsce w latach 2010 – 2018, omawiając najważniejsze wielkości bilansu i rachunku zysków i strat. Skupiono się również nad analizą i oceną znaczenia instytucji rządowych i samorządowych w bankach spółdzielczych i zrzeszających. Podjęto próbę ustalenia zależności między należnościami instytucji rządowych i samorządowych a zobowiązaniami tychże instytucji oraz instrumentów dłużnych i kapitałowych z podziałem na banki spółdzielcze, banki zrzeszające, a także cały sektor. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że banki spółdzielcze stanowią zasadniczy trzon sektora bankowości spółdzielczej osiągają lepszy i stabilniejszy wynik finansowy netto, ponadto powiększają systematycznie sumę bilansową, nawet szybciej niż banki komercyjne, a także zwiększają wielkość i jakość należności oraz utrzymują na dobrym poziomie zobowiązania. Instytucje rządowe i samorządowe, mimo że nie wykazują dużego udziału w omawianych wielkościach finansowych w sektorze bankowości spółdzielczej odgrywają dużą rolę przede wszystkim w bankach spółdzielczych, ale także w zrzeszających.
Rocznik
Tom
Strony
41--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów i Polityki Finansowej ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Bibliografia
  • Act on the functioning cooperative banks, their affiliation and affiliating banks – Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. (poz. 613).
  • Alińska A. 2012. Specyfika działalności i wyniki finansowe sektora banków spółdzielczych w Europie. [W:] Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza. CeDeWu, Warszawa, 39.
  • Banking Law – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na podstawie: tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243, 2354, z 2019 r. poz. 326, 730, 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520, 1622, 1649, 1667, 1696, 1751, 2020, 2070.
  • Information on the situation of cooperative and affiliating banks in 2018 – Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r. 2019. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelągowska A. 2017. Bankowość. Instytucje. Operacje. Zarządzanie. Poltext, Warszawa, 18.
  • Key Statistic 2018. European Association of Co-Operative Banks.
  • Owsiak S. 2002. Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa.
  • Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych. 2010. GUS, Warszawa.
  • Zaleska M. (red.). 2018. Świat bankowości. Difin, Warszawa, 15.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a62e69cd-0aaf-4e02-8222-04a4e6fa0e62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.