Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a60fa943-15a8-473a-9fe3-9bfa644dc9a3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Obciążenia hydrodynamiczne elementów konstrukcji podwodnych

Autorzy Trębacki, K.  Królicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Hydrodynamic load of subsea construction elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy hydrodynamicznej elementu konstrukcji podwodnej. Konstrukcja posadowiona jest na dnie morza w strefie brzegowej. Dno jest gruntem nieprzepuszczalnym wody. Elementy konstrukcji podwodnej mają kształt „nóg” jak na rys.1. Falowanie wody wywołuje pole ciśnień na elementy podwodne. Obciążenia hydrodynamiczne na powierzchniach zwilżonych wyznaczono przez całkowanie rozkładów ciśnień. Są to siły poziome i pionowe. Przy braku falowania występują tylko siły poziome wywołane ciśnieniem hydrostatycznym i siły pionowe działające na wierzch konstrukcji zanurzonej.
EN The article analyzes the hydrodynamic underwater structure element. The structure is placed on the seabed in the coastal zone. The bottom is impermeable ground water. Elements of underwater structure are shaped "legs" as in Figure 1. Water ripple causes pressure field on underwater elements. Hydrodynamic loads on wetted surfaces were determined by integrating the pressure distribution. These forces are horizontal and vertical. In the absence of waves occur only horizontal forces caused by hydrostatic pressure and vertical forces acting on the top of the submerged structure.
Słowa kluczowe
PL obciążenie hydrodynamiczne   konstrukcja podwodna   analiza hydrodynamiczna  
EN hydrodynamic load   subsea construction   analysis of hydrodynamic underwater structure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 442--445
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Trębacki, K.
autor Królicka, A.
Bibliografia
1. Druet Cz., Dynamika morza, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, GTN, Gdańsk 2000.
2. Massel S., Hydrodynamiczne problemy budowli pełnomorskich, IBW-PAN, Warszawa, Poznań 1981.
3. Oleszkiewicz M., Massel S., Analiza statystyczna obciążeń maksymalnych wywołanych uderzeniem fali załamanej o ścianę pionową, Prace IBW-PAN, Nr 4 PWN, Poznań, 1978.
4. Szmidt J. K., Wprowadzenie do hydrosprężystości konstrukcji morskich, IBW PAN, 1999.
5. Trębacki K., Wybrane zagadnienia hydrosprężystości zbiorni-ków okrętowych i oceanotechnicznych, Teoria i badania, Politechnika Gdańska, Monografie 57, Gdańsk 2005.
6. Trębacki K., Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank, Arch. Mech. Eng., Vol LV, no 2, pp.103-127.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a60fa943-15a8-473a-9fe3-9bfa644dc9a3
Identyfikatory