PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ewolucja głównych kierunków działania PIG w latach 1919-2019

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evolution of the main directions of the PGI activity during 1919-2019
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Over the course of 100 years the main goals set for the Polish Geological Institute were subject to important changes depending on knowledge of the geological structure of the country, current demand for mineral raw materials and the economic system of the state. The first period comprised the years 1919-1952. It was characterized by the increased emphasis on geological cartography as well as basic research and regional studies. Its main effects included compilation of a geological map of Poland at the scale of1:300,000 and discoveries of new mineral deposits (hematite-pyrite deposit at Rudki, phosphorites at Rachów, bituminous coal in the Lviv-Volhyn coal basin, present-day Ukraine, and the Izbica-Klodawa salt dome. The second period comprising the years 1953-1989 was a time of an immense geological work. During that period priority was given to prospecting and exploration of mineral resources at any price. This resulted in an impressive discovery of mineral deposits, such as: native sulfur, copper and silver, sedimentary and igneous iron ores, bituminous coal, lignite, oil and gas fields, as well as potassium salt, barite, fluorite, magnesite and Cu-W-Mo ores. An effect of political changes in 1989 was a change of concept regarding prospecting and exploration of mineral resources. The state resigned from development and documentation of resources, leaving this task to private companies and investors. This launched a new third period that has continued to this day. During this time, data collection and processing, and their availability to a broad range of recipients have had a fundamental role. This is consistent with the concept of building an information society. Major new lines of activity of the Polish Geological Institute include protection of the environment, especially a soil-water environment that is the traditional domain of geologists, monitoring of groundwater, soil and bottom sediments as well as solid waste management. Geological education and protection of the geological and mining heritage have also assumed a vital importance.
Rocznik
Strony
139--145
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. BOJAKOWSKA I., SOKOŁOWSKA G. 1998 - Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych. Prz. Geol. 46 (1): 49-54.
 • 2. BOJAKOWSKA I., WOŁKOWICZ S., DOBEK P. 2012 - Pierwiastki śladowe w osadach rzeki Brdy w Bydgoszczy. Biul. PIG, 450: 27-34.
 • 3. BOJARSKI L., GOSPODARCZYK E. 1979 - Gaz ziemny w otworach Instytutu Geologicznego. Prz. Geol., 27 (4): 239-240.
 • 4. CIUK E. 1969 - Węgiel brunatny. Biul. IG, 250: 151-158.
 • 5. DEPOWSKI S. 1987 - Ropa naftowa i gaz ziemny. Złoża surowców mineralnych. Budowa geologiczna Polski, t. VI. Wyd. Geol. Warszawa.
 • 6. DOBAK P., GABRYŚ-GODLEWSKA A., KOZŁOWSKA O., SIKORSKA-MAYKOWSKA M. 2004 - Potencjalne obszary lokalizowania składowisk odpadów - nowa warstwa tematyczna cyfrowej Mapy geośrodowiskowej Polski. Probl. Ocen Środ., 26 (3): 53-57.
 • 7. JANECKA-PIELA K. 2013- Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania z odpadami wydobywczymi. Zesz. Nauk. IGS- MiE,85: 121-128.
 • 8. KARNKOWSKI P. 1993 - Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, t. 1: 214.
 • 9. KOSTRZ-SIKORA P., BLIŹNIUK A., FAJFER J., ROLKA M. 2013 - Inwentaryzacja zamkniętych i opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zesz. Nauk. IGSMiE, 85: 199-206.
 • 10. KOZŁOWSKA O., SOŁOMACHA M., WALENTEK I. 2016 - Nowe dane o zasobach kruszyw piaskowo-żwirowych dla inwestycji drogowych i kubaturowych w Polsce. Gosp. Sur. Miner. - Min. Res. Manag., 32 (1): 103-118.
 • 11. KOZŁOWSKA O., SOŁOMACHA M., WALENTEK I. 2017 - Istniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych prezentowana w danych Mapy Geośrodowiskowej Polski. Krusz. Min., 1: 57-66.
 • 12. KRUKOWSKI S.1939- Krzemionki Opatowskie. Nakł. Muz. Techn. Przem.
 • 13. LIS J., PASIECZNA A. 1995 - Atlas Geochemiczny Polski w skali 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol.
 • 14. MALINOWSKI J. 1979 - Instytut Geologiczny w latach 1919-1979 - przegląd działalności naukowej i perspektywy. Prz. Geol., 27 (4): 195-208.
 • 15. MIECZNIK J.B., STRZELECKI R., WOŁKOWICZ S. 2011 - Uran w Polsce - historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż. Prz. Geol., 10: 688-697.
 • 16. MIECZNIK J. 2018 - Profesor Jerzy Znosko - tektonik, stratygraf, odkrywca. Prz. Geol., 66 (12): 742-751.
 • 17. MIZERSKI W.2017 - Zasługi Jana Samsonowicza dla polskiego górnictwa. Hereditas Minariorum, IV: 251-260.
 • 18. MOROZEWICZ J. 1920 - Sprawozdanie Polskiego Instytutu Geologicznego. t. 1, z. 1.
 • 19. OSIEJEWICZ J. 2018 - Polska Agencja Geologiczna jako realizator zadań służby geologicznej. Prz. Geol., 66 (7): 402-408.
 • 20. OSZCZEPALSKI S., WISZNIEWSKA J., MIKULSKI S.2018- Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny. Prz. Geol., 66 (9): 529-541.
 • 21. PASIECZNA A. 2018- Kartograficzne badania geochemiczne w Polsce. Prz. Geol. 66 (6): 344-352.
 • 22. PAULO A. 1993 - Dlaczego nie należy poszukiwać złóż rud niobu i pierwiastków ziem rzadkich w Polsce? Pol. Tow. Miner. Pr. Spec.,3: 55-77.
 • 23. PAULO A., KRZAK M. 2015- Metale rzadkie. Wyd. AGH. Kraków.
 • 24. PAWŁOWSKI S. 1969 - Siarka rodzima. Biul. IG, 250: 183-187.
 • 25. SAMSONOWICZ J. 1932 - Über das wahrscheinliche Vorkommen von Karbon in westlichen Teil Wolhyniens. Bull. Inter. Acad. Pol. A.
 • 26. SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., GRABOWSKI D., KOZŁOWSKA O. 2003 - Składowanie odpadów - propozycja nowej tematyki na Mapie Geośrodowiskowej Polski. Prz. Geol., 51 (4): 308-310.
 • 27. SKOCZYLAS J. 2019-Współpraca z gospodarką Państwowego Instytutu Geologicznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W 100-lecie odzyskania niepodległości. Prz. Geol., 67 (4): w druku.
 • 28. STRZELECKI R., WOŁKOWICZ S., LEWANDOWSKI P. 1994 - Koncentracje cezu w Polsce. Prz. Geol., 42 (1): 3-8.
 • 29. WOŁKOWICZ K., GRANICZNY M., WOŁKOWICZ S., URBAN H., 2017- Blaski i cienie sukcesu, czyli o życiu Jana Wyżykowskiego i odkryciu „wielkiej miedzi”. Prz. Geol., 65 (5): 304-311.
 • 30. WOŁKOWICZ S., GABRYŚ-GODLEWSKA A., KOSTRZ-SIKORA P.2018-Problematyka surowców pospolitych w Projekcie Polityki Surowcowej Państwa. Krusz. Nat., 2: 213-222.
 • 31. URBAN H., GRANICZNY M. 2009 - Dziewięćdziesiąta rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego na tle zarysu nauk o Ziemi w Polsce. Biul. PIG, 433: 109.
 • 32. WOŁKOWICZ S., CHOROMAŃSKI D., WOŁKOWICZ W., STRZELECKI R. 2005 - Liquidation and recultivation of repositories containing unwanted pesticides in Poland: Current status and perspectives for solving the problem. PGI Spec. Pap., 17: 89-93.
 • 33. WOŁKOWICZ S., STRZELECKI R. 2000 - Mogilniki -drogi likwidacji problemu. Prz. Geol., 48 (6): 518-519.
 • 34. WOŁKOWICZ S., PAULO A., KRZAK M. 2016 - The role of geochemical and mineralogical studies in the research of rare earth elements deposits: Polish and world experiences. VIII Polish conference, Kraków, Mineralogia - Spec. Pap., 46: 61-63.
 • 35. WOŁKOWICZ S., PAULO A. 2019 - Blue mining na Atlantyku: realna potrzeba czy potrzeba realizmu. Prz. Geol., 67 (2): 91-104.
 • 36. WOŁKOWICZ W. 2010 - Ocena wpływu migracji pestycydów chloroorganicznych z wybranych mogilników, zlokalizowanych w różnych warunkach geologicznych, na zanieczyszczenie osadów i wód podziemnych. Prz. Geol., 58: 1087-1097.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a5fe7ee8-a452-4714-a45a-a6905fa92a57
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.