Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a5fc0bc6-d57c-4bff-90ac-1edddc3b7966

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Poziom napełnienia stref dla osób stojących w tramwaju jako miernik oceny jakości ich zabudowy i atrakcyjności dla pasażerów

Autorzy Gill, A.  Gramza, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Load level of zones for people standing inside the tram as a measure of quality assessment of their construction and attractiveness for passengers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ocena jakości zabudowy wnętrza tramwaju i jej atrakcyjności dla pasażerów stanowi kluczowe kryterium podejmowania decyzji w organizacji systemów transportu miejskiego. Pasażerowie korzystają ze stref, w których czują się wygodnie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie osób zajmujących daną strefę tramwaju (poziomie napełnienia stref). Opracowano zatem modele miar i wskaźników oceny atrakcyjności i jakości zabudowy przestrzeni pasażerskiej tramwaju na podstawie danych napełnienia stref dla pasażerów stojących w tramwaju. W odniesieniu do tych stref omówiono rozwiązania konstrukcyjne przestrzeni pasażerskiej stosowane obecnie przez producentów tramwajów. Egzemplifikację wykorzystania opracowanych modeli pokazano za pomocą wyznaczonych wartości miar i wskaźników.
EN The assessment of the quality of tram interiors and its attractiveness for passengers is a key criterion for decision making in the organization of urban transport systems. The passengers use the zones in which they feel comfortable. This is reflected in the number of people in the tram zones (zone load level). Therefore, on the basis of data of filling the zones for passengers standing in the tram we developed the models of measures and indicators to assess attractiveness and quality of the tram interior. Referring to these zones we discussed the solutions of trams interiors practiced by producers of trams. To exemplification the use of developed models we present the values of proposed measures and indicators.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   przestrzeń pasażerska w tramwaju  
EN city transport   passenger compartment in a tram  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 612--617
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gill, A.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych, adrian.gill@put.poznan.pl
autor Gramza, G.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych, grzegorz.gramza@put.poznan.pl
Bibliografia
1. Gill A, Firlik B., Kobaszyńska-Twardowska A., Analysis of the Distribution of Passengers inside a Tram, in J. Pombo, (Editor), Proceedings of the Third International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Civil- Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 303, 2016. doi:10.4203/ccp.110.303.
2. Gramza G., Bartkowiak R., Wybrane wymagania w zakresie wyposażenia przestrzeni pasażerskiej nowoczesnych tramwajów. Materiały XXII Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2016, 30 maja – 1 czerwca 2016, Bydgoszcz, Gniew PSz 2016.
3. Gramza G., Bartkowiak R., Some issues for passenger information subsystems in modern trams. Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means 2016. Juodkrantė, Lithuania, 5-7 October 2016.
4. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.
5. Lasko G., Uhl T., Chudzikiewicz A., Łuczak I. (2007). Influence of passenger distribution uncertainties on the comfort coefficient and other ride parameters in five pieces tram, Archives of Transport 2007, vol. 19, no. 1/2, s. 111-121.
6. Nor D., Mohd M., Cox T., Griffiths A., Measuring rail passenger crowding: Scale development and psychometric properties. Transportation Research Part F 2012, Vol. 15, Issue 1, s. 38–51.
7. Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
8. Wyszomirski O. (red.), Transport miejski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a5fc0bc6-d57c-4bff-90ac-1edddc3b7966
Identyfikatory