Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a5f3a685-b894-4026-8e87-00679b9c0b6d

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Parametry teksturalne analcymu powstałego przy użyciu 1M roztworu NaOH

Autorzy Adamczyk, Z.  Makosz, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Textural parameters of analcime formed with 1M solution of NaOH
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono parametry teksturalne materiału zeolitowego, powstałego w wyniku hydrotermalnej syntezy popiołu lotnego. Do zeolityzacji wykorzystano popiół lotny w ilości 200 g, zawierający kwarc, mullit, składniki nieprzezroczyste, szkliwo oraz w podrzędnej ilości hematyt i nieprzepaloną substancję organiczną, a proces syntezy prowadzono przy użyciu 1M roztworu NaOH. W produktach po syntezie zidentyfikowano analcym, jako dominujący zeolit, z domieszką innego zeolitu - kankrynitu. Parametry teksturalne otrzymanego materiału zeolitowego wskazują, że jest to materiał mezoporowaty. Porównanie parametrów teksturalnych otrzymanego materiału zeolitowego zbudowanego z analcymu z domieszkami kankrynitu z innym materiałem zeolitowym otrzymanym w wyniku podobnej syntezy, gdzie obecny był tylko jeden zeolit – analcym wskazuje, że obecność kankrynitu wpływa na te parametry, jednakże nie zmienia to typu adsorbentu ze względu na wielkość porów.
EN The paper presents the textural parameters of the zeolite material, resulting from hydrothermal synthesis of fly ash. For the zeolitization fly ash was used, in an amount of 200g, containing quartz, mullite, opaque components, glaze and in the subordinate amount hematite and not burnt organic substance; the process for the synthesis was conducted using 1 M solution of NaOH. The product identified in the synthesis was analcime, as dominant zeolite, with admixture of other zeolite - kankrynite. Textural parameters of obtained zeolite material indicate that material is mesoporous. Comparison of the textural parameters of obtained zeolite material built up of analcime with admixture of kankrynite with another zeolite material obtained from a similar synthesis, where there was present only one zeolite – analcime, indicates that the presence of kankrynite affect these parameters, however it does not change the type of the adsorbent due to the size pores.
Słowa kluczowe
PL analcym   parametry teksturale   popiół lotny   synteza  
EN analcime   textural parameters   fly ash   synthesis  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 5--12
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Adamczyk, Z.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
autor Makosz, E.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
1. ADAMCZYK, Z.; BIAŁECKA, B.; 2005. The hydrothermal synthesis of zeolites from Power plant, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 14, No 6, 713-719.
2. ADAMCZYK, Z.; BIAŁECKA, B.; 2003. Możliwości syntezy zeolitów z popiołu z EC Żerań. Zesz. Nauk. PŚl., Gór., z. 256, s. 15-21.
3. ADAMCZYK, Z.; BIAŁECKA, B.; HALSKI M.; 2005. Hydrotermalna synteza zeolitów z odpadów paleniskowych Elektrowni Łaziska. Pr. Nauk. GIG, Gór., nr 1, s. 49-56.
4. ADAMCZYK, Z.; BIAŁECKA, B.; PASEWICZ, A.; 2007. Hydrotermalna synteza analcymu z popiołów Elektrowni „Halemba”, Prace naukowe GIG Górnictwo i Środowisko.
5. ADAMCZYK, Z.; MAKOSZ, E.; 2014. Zeolityzacja popiołu lotnego przy użyciu roztworu 1M NaOH. Rozdział w Monografii Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych.
6. ADAMCZYK, Z.; GRUCHOCIAK, E.; LOSKA, K.; NOWIŃSKA, K.; 2011. Sorpcja metali ciężkich na syntetycznym zeolicie typu NaP1. Gór. i Geol. t. 6 z. 3, s. 5-12.
7. ADAMCZYK, Z.; MAKOSZ, E.; NOWIŃSKA, K.; 2013. Trace elements in solutions from zeolite synthesis - Ist Conference "Environmental Engineering and Desig", Zielona Góra (a).
8. ADAMCZYK, Z.; MAKOSZ, E.; NOWIŃSKA, K.; 2013. Sorpcja ołowiu na syntetycznym analcymie. Konferencja „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju”, Gliwice, (b).
9. BUKALAK, D.; MAJCHRZAK-KUCĘBA, I.; NOWAK W.; 2009. Wpływ zawartości Si i Al. W popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu Na-P1.
10. DERKOWSKI, A.; 2002. Microwave oven in synthesis of Na-zeolites from fly ash. Preliminary results. Mineralogia Polonica, 33(1), 81-94.
11. FRANUS, W.; WDOWIN, M.; 2011. Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną, Polityka Energetyczna, t. 14, zeszyt 2.
12. HAIDOUTI, C.: 1997. Inactivation of mercury in contaminated soils using natural zeolites, Science of the Total Environment 208, 105-109.
13. HASSAN, I.; GRUNDY, H. D.; 1984. The Canadian Mineralogist.
14. PADEREWSKI, M. L.; 1999. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa.
15. PANAYOTOWA, M.I.; 2003. Kinetics and thermodynamic of copper ions removal from wastewater by use of zeolite, Waste Management 23, 135-143.
16. QUEROL, X.; PLANA, F.; ALASTUEY, A.; LOPEZ-SOLER, A.; 1997. Synthesis of Na-zeolites from coal fly ash, Fuel 8, 793-799.
17. QUEROL X., N.; MORENO, A.; ALASTUEY, R.; JUAN, J.M.; ANDRES, A.; LÓPEZ-SOLER, C.; AYORA, A.; MEDINACELI, VALERO V.; 2007. Synthesis of high ion exchange zeolites from coal fly ash.
18. SZTEKLER, D., MAJCHRZAK-KUCĘBA, I., NOWAK W.; 2009. Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A.
19. ŚCIUBIDŁO, A., MAJCHRZAK-KUCĘBA, I., NOWAK W.; 2009. Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X, 2009.
20. ŻYGADŁO, M.; SEWERYN, A., WOŹNIAK M.; 2010. Synteza zeolitów na bazie popiołów lotnych z wybranych instalacji odzysku ciepła, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a5f3a685-b894-4026-8e87-00679b9c0b6d
Identyfikatory