Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a5955020-0a42-4cbf-a20e-d9939ad2d3db

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Mierzalna zmiana stanu lub funkcji gleby po zastosowaniu komunalnych osadów ściekowych

Autorzy Bańkowski, J.  Hermann, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Measurable change of oil state of function after application of sewage sludge
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zestawiono wzrost zawartości metalu w glebie po jednorazowym zastosowaniu osadów ściekowych o maksymalnej zawartości metali ciężkich, w zależności od typu gleby oraz celu stosowania osadów ściekowych. Wyniki wskazują na istnienie bardzo dużego marginesu bezpieczeństwa przy stosowaniu osadów na glebach o przeciętnej zawartości metali ciężkich. Analiza zawartości metali ciężkich w badanych glebach potwierdziła, że stosowanie osadów o dopuszczalnej zawartości metali ciężkich nie spowoduje w większości przypadków przekroczenia ich dopuszczalnego stężenia. Obowiązujące regulacje prawne w zakresie stosowania osadów zapewniają pełne bezpieczeństwo środowiska w zakresie analizowanych składników.
EN The paper summarizes the increase of metal content in the soil after a single application of sewage sludge containing a maximum concentration of heavy metals, depending on the soil type and the purpose of sewage sludge application. The obtained results indicate the existence of a very large margin of safety in the application of sludge on soils with an average content of heavy metals. Analysis of heavy metals content in the examined soils confirmed that the application of sewage sludge that contain at most permissible amount of heavy metals, in most cases, will not lead to exceeding their permissible concentration. Legal regulations on the use of sewage sludge ensure environment protection in case of analyzed compounds.
Słowa kluczowe
PL osady ściekowe   tlenek wapnia   metale ciężkie  
EN sewage sludge   calcium oxide   heavy metals  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2013
Tom R. 21, nr 6
Strony 276--283
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bańkowski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologi, 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6
autor Hermann, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologi, 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6
Bibliografia
[1] Marcinkowski T.: 2005. Zmiana składu chemicznego osadów ustabilizowanych alkalicznie. Ekotechnika 4 (36), Lektorium, 54-56.
[2] Oleszkiewicz J.: 1998. Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta, LEM S.C., Kraków.
[3] Oleszkiewicz J.: 1998. Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów. Materiały Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego, Kraków.
[4] Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 137, poz. 924; 2010).
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112. poz. 1206; 2001).
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 1299. poz. 1243; 2001).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a5955020-0a42-4cbf-a20e-d9939ad2d3db
Identyfikatory