Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a584a01e-c7a6-419d-8bae-f3e7cb8f4e72

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wielokierunkowe badania wpływu paliw wysoko-etanolowych na tworzenie osadów w silnikach z zapłonem iskrowym

Autorzy Stępień, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multidirectional investigations of high-ethanol fuels on deposit formation in spark ignition engines
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano właściwości użytkowe i problemy eksploatacyjne paliw stanowiących wysoko-etanolowe mieszaniny z benzyną. Przedstawiono silnikowe stanowisko badawcze i własną metodę badań wpływu mieszanin etanolu z benzyną na osady na zaworach dolotowych w komorach spalania i inne. Omówiono wyniki badań tendencji do tworzenia szkodliwych osadów na elementach układu dolotowego silnika flex fuel w zależności od składu paliwa, jego uszlachetniania, konstrukcji silnika i warunków jego eksploatacji. Wykazano ogromne znaczenie nowoczesnych dodatków detergentowych specjalnie opracowanych i kompatybilnych z paliwami o wysokiej zawartości etanolu w kontroli i przeciwdziałaniu tworzeniu się osadów w silniku.
EN This paper describes performance and operational issues of a high ethanol and gasoline fuel blends. Dynamometer engine test bench and special in-house test method for effect evaluation of ethanol and gasoline blends on intake valve deposits, combustion chamber deposits and other has been introduced. Investigation results of tendency for harmful deposit formation on various elements of flex fuel engine intake system resulting from the fuel composition, fuel treatment, engine construction and its operating parameters was reported. Great importance of modern deposit control additives specially formulated to be compatible with high ethanol fuels for providing control and counteracting deposit formation has been proved.
Słowa kluczowe
PL paliwa wysoko-etanolowe   osady   silniki z zapłonem iskrowym  
EN high-ethanol fuels   deposits   spark ignition engines  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 608--618
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Stępień, Z.
  • Laboratorium Badań Silnikowych i Trybologicznych, stepien@inig.pl
  • Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie
Bibliografia
[1] Pałuchowska M., Stępień Z., Żak G.: The prospects for the use of etanol as a fuel component and its potential In the reduction of exhaust emissions – Perspektywy wykorzystywania etanolu jako składnika paliwa i jego potencjał w redukcji emisji szkodliwych składników spalin – Combustion Engines (Silniki Spalinowe), PTNSS-2014-309, No 3/2014 (158) PL ISSN 0138-0346, str. 80–92
[2] Life Cycle Emissions, http://www.afdc. ener-gy.gov/afdc/vehicles/emissions_e85.html; - dostęp 03.02.2014
[3] Bergström K., Melin S-A., Coleman J.: The New ECOTEC Turbo BioPower Engine from GM Powertrain – Utilizing the Power of Nature’s resources; 28th Internationales Wiener Motorensymposium 2007
[4] Hauet B., Grand JG., Jouron C., Tran-Dinh C.: E85: Impact of the fuel properties on „flex fuel” engituning, 31 Internationales Wiener Motorensymposium 2010 – Wiedeń 2010
[5] Grant L.J., Mason R.L.; SwRI-BMW N.A. Intake Valve Deposit Test – A Statistical Review; SAE Paper No. 922215
[6] Schwahn H., Lutz U.: Deposit Formation of Flex Fuel Engines Operated on Ethanol and Gasoline Blends; SAE Paper No. 2010-01-1464
[7] Stępień Z.: Intake valve and combustion chamber deposits formation – the engine and fuel related factors that impacts their growth. Nafta-Gaz, Kwiecień 2014, nr 4/2014 str. 28–34. Wydawnictwo Instytutu Nafty I Gazu ISSN 0867-8871
[8] Orhan A., Semith E.: Carbon Deposit For-mation From Thermal Stressing of Petroleum Fuels – Prepr. Pap.- Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem. 2004, 49(2), 764
[9] Kalghatgi G.: Fuel/Engine Interactions. SAE International, ISBN 978-0-7680-6458-2
[10] Ethanol Guidelines – From the Worldwide Fuel Charter Committee – March 2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a584a01e-c7a6-419d-8bae-f3e7cb8f4e72
Identyfikatory