Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a532d1f8-f014-4309-8768-a2dc19431302

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problematyka zanieczyszczenia atmosfery przez statki wykorzystywane w transporcie morskim

Autorzy Witkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The problematics of atmospheric pollution by ships used in maritime transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została problematyka zanieczyszczenia atmosfery związkami toksycznymi emitowanymi przez statki, głównie przez okrętowe silniki tłokowe, stosowane powszechnie zarówno do napędu głównego statków jak i w elektrowniach statkowych. Zarówno rozwój transportu morskiego jak i troska o środowisko naturalne spowodowały, że w latach 90-tych ubiegłego wieku podjęto w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) prace nad aneksem VI do konwencji MARPOL 73/78. Poprzez stosowanie w praktyce określonych w aneksie norm ograniczenia emisji związków toksycznych, oczekuje się wymiernych korzyści dla środowiska. W artykule na podstawie omówionych wyników badań własnych wskazano, jako jedną z metod ograniczenia emisji do atmosfery związków toksycznych, zasilanie silników okrętowych mieszaninami paliwa ropopochodnego z estrami oleju roślinnego. W badaniach stosowano mieszaninę okrętowego oleju napędowego (MDO) z estrem oleju rzepakowego (RME) w różnych proporcjach.
EN The paper discusses problems of air pollution by toxic compounds emitted by ships, mainly by marine piston engines, which are commonly used both for main propulsion of ships and in power plants ships. Both, the development of marine transport and care for the environmental caused that in the 90s of the last century in the International Maritime Organization (IMO) has been undertaken work to develop the Annex VI of MARPOL 73/78. Through using in practice, standards reduce emissions of toxic compounds, which it is set out in the Annex, environmental benefits are expected. In the paper, on the basis discussed of own research results, indicated as one way to reduce atmospheric emissions of toxic compounds, combustion in marine diesel engine mixtures of petroleum fuel from vegetable oil esters. In the research mixture of marine diesel oil (MDO) with an of rape-seed oil methyl ester (RME) in different proportioned was used.
Słowa kluczowe
PL transport morski   zanieczyszczenie atmosfery   ograniczenie emisji związków toksycznych   silnik okrętowy spalinowy  
EN maritime transport   atmospheric pollution   reduction of toxic emissions   ship diesel engine  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 468--473
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Witkowski, K.
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych
Bibliografia
1. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004 r.
2. Cisek J., Wpływ oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem napędowym na własności silnika wysokoprężnego. Praca doktorska, Politechnika Krakowska, 1998 r.
3. Cisek. J., Szlachta Z., Correlation Between Autoignition Delay and Cetane Number of Rape Fuels at Varied Engine Work Conditions. 27st International Scientific Conference on Combustion Engines KONES’2001, Jastrzębia Góra 2001.
4. Guidelines for Determination of the Energy Efficiency Design Index, Rules for Classification and Construction, 13 Energy Efficiency, Germanischer Lloyd, Edition 2013.
5. http://blogs.dnvgl.com/lng/2011/02/lng-for-greener-shipping-in-north-america/.
6. Materiały firmy Wärtsilä: www.Wartsila.com/LNG.
7. MEPC Circ. 684 EEOI.
8. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, 1973/1978. MARPOL: tekst jednolity, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2014.
9. Przepisy, Wytyczne dotyczące efektywności energetycznej statków, Polski Rejestr Statków, Publikacja Nr 103/P, 2014.
10. Resolution MEPC. 231(65) adopted on 17 may 2013 2013 guidelines for calculation of reference lines for use with the energy efficiency design index (EEDI).
11. Szlachta Z., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2002.
12. Włodarski J. K., Witkowski K.: Okrętowe silniki spalinowe. Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2006.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a532d1f8-f014-4309-8768-a2dc19431302
Identyfikatory