Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a50d31a9-9a32-49e1-a6f0-8caa7d3ef898

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Problemy oceny nośności modernizowanych konstrukcji stalowych

Autorzy Biegus, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems assess the resistance of the modernized steel structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Modernizacja konstrukcji zaprojektowanej według PN-B wymaga oceny jej bezpieczeństwa według postanowień eurokodów. Przedstawiono wybrane problemy oceny nośności wykonywanej wg PN-EN 1993 konstrukcji stalowych zaprojektowanych według PN-B-03200 z lat 1956–1990. Omówiono zagadnienia identyfikacji właściwości wytrzymałościowych stali dawnych i globalnej, plastycznej analizy konstrukcji stalowych. Podano przykłady „wzmacniania” konstrukcji w wyniku zastosowania uściślonych, precyzyjniejszych modeli oceny nośności.
EN Modernization of the structure that is designed according to PN-B requires an assessment of the safety under the eurocodes. The selected issues of assessment of the resistance done by PN-EN 1993 for steel structures being designed according to PN-B-03200, from years 1956-1990 have been discussed. An identification of strength parameters of the former steel grades have been raised as well as the global plastic analysis of steel structures. Examples of structural “strengthening’s“ resulting from the more accurate and adequate models of the assessment of the resistance have been presented.
Słowa kluczowe
PL konstrukcja stalowa   ocena nośności   modernizacja   analiza globalna   właściwości wytrzymałościowe  
EN steel structure   resistance assessment   modernization   global analysis   strength properties  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 2
Strony 76--80
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., tab.
Twórcy
autor Biegus, A.
  • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Biegus A.: Wybrane problemy oceny nośności według PN-EN 1993 modernizowanych konstrukcji stalowych. XXVIII konferencja naukowo-techniczna "Awarie budowalne", Szczecin-Międzyzdroje, 22-26 maja 2017.
[2] Biegus A.: Podstawy projektowania konstrukcji i oddziaływania na konstrukcje. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
[3] Biegus A.: Wybrane zagadnienia oceny nośności istniejących konstrukcji stalowych w aspekcie wymagań eurokodów. XIV konferencja naukowo-techniczna "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego", Kielce-Cedzynia, 11-13 maja 2016.
[4] Biegus A.: Trapezoidal sheet as a bracing preventing flat trusses from out-of-plane buckling. "Archives of Civil and Mechanical Engineering", 15 (2015).
[5] Biegus A., Dudkiewicz J., Kozioł P., Organek P.: Ocena wytrzymałości obliczeniowej dawnych stali na podstawie pomiarów twardości Brinella. "Inżynieria i Budownictwo", nr 10/2015.
[6] ISO 13822:2001 Bases for design of structures - Assessment of existing structures.
[7] PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia śniegiem.
[8] PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia wiatrem.
[9] PN-B-03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[10] PN-B-03200:1962 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[11] PN-B-03200:1976 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[12] PN-B-03200:1980 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[13] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[14] PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
[15] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.
[16] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.
[17] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
[19] Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 1995.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a50d31a9-9a32-49e1-a6f0-8caa7d3ef898
Identyfikatory