PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018/2019 r.

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Oil and gas in Poland - prospects and licensing rounds in 2018/2019 in terms of hydrocarbon concessions (part II)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
On the 28th of June 2017, the Polish Ministry of the Environment announced the boundaries of the 15 tender areas selected for the third licensing concession round for prospection, exploration and exploitation of hydrocarbons. In this paper we describe the areas located in the south-eastern (Ryki) and southern Poland (Proszowice W, Rudnik-Lipiny, Błażowa and Wetlina). The other areas have already been described in the previous issue of the Przegląd Geologiczny. The exploration target of the Ryki area is related to conventional gas deposits in the Upper Devonian and Carboniferous, as well as to unconventional tight gas deposits in the Frasnian carbonates. Prospects in the tender areas located in southern Poland are related to conventional oil and gas deposits in the Carpathians, Carpathian Foredeep and their Paleozoic-Mesozoic basement.
Rocznik
Strony
13--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4,00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki w Krakowie, ul. Skrzatów 1,31-560 Kraków
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4,00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4,00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4,00-975 Warszawa
Bibliografia
 • 1. BILANS zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 2. BUŁA Z. 2000 - Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., 171: 1-89.
 • 3. BUŁA Z., HABRYN R. 2008 - Opracowanie map geologiczno-strukturalnych paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego i określenie na ich tle prawidłowości i rozprzestrzenienia złóż węglowodorów. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 4. DYREKTYWA 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Dz.U. WE L 164 z 30.06.1994 r.
 • 5. FELDMAN-OLSZEWSKA A., ADAMCZAK-BIAŁY T., ALEKSANDROWSKI P., BECKER A., BLIŻNIUK A., BRZEZIŃSKI D., CZAPIGO-CZAPLA M., DYMOWSKI W., FABIAŃCZYK J., GROTEK I., GRUDZIEŃ T., JASIONOWSKI M., KAFARA D., KIERSNOWSKI H., KIJEWSKA S., KOZŁOWSKA O., LASKOWICZ R., LESZCZYŃSKI K., MUSIATEWICZ M., PETECKI Z., ROSOWIECKA O., SOKOŁOWSKI J., WOŁKOWICZ K., WÓJCIK K., WYRWALSKA U. 2017 - Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie złóż węglowodorów. Obszar przetargowy „Proszowice W”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 6. HELCEL-WEIL M., DZIĘGIELOWSKI J. 2003 - Basen lubelski - wyniki złożowe dotychczasowych prac i ich znaczenie dla dalszych poszukiwań. Prz. Geol., 51: 764-770.
 • 7. https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/
 • 8. http://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-odkrylo-nowe-zloza-gazu-na-podkarpaciu/newsGroupId/10184?changeYear=2018&currentPage=4)
 • 9. https://www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html
 • 10. JAGIELSKI G., FELDMAN-OLSZEWSKA A., JANAS M., KIERSNOWSKI H., KRZYŻAK E., PODHALAŃSKA T., ROSZKOWSKA-REMIN J., SOBIEŃ K., WÓJCIK K. 2018 - Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce - obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I). Prz. Geol., 66 (12): 724-740
 • 11. JANKOWSKI L., BRZEZIŃSKI D., CHMIELEWSKI A., CZAPIGO-CZAPLA M., DYMOWSKI W., DYRKA I., FABIAŃCZYK J., GARECKA M., JASIONOWSKI M., JUGOWIEC D., KAFARA D., KOPCIOWSKI R., KOSTRZ-SIKORA P., KOZŁOWSKA O., KUĆ P., LASKOWICZ R., ROSOWIECKA O., SKOWROŃSKI L., SZYDŁO A., WOŁKOWICZ K., WOŁKOWICZ S., WÓJCIK K. 2017a - Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie złóż węglowodorów. Obszar przetargowy „Rudnik-Lipiny”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 12. JANKOWSKI L., BRZEZIŃSKI D., CZAPIGO-CZAPLA M., FABIAŃCZYK J., GARECKA M., JASIONOWSKI M., JUGOWIEC D., KAFARA D., KOPCIOWSKI R., KOSTRZ-SIKORA P., KOZŁOWSKA O., KUĆ P., LASKOWICZ R., ROSOWIECKA O., SZYDŁO A., WÓJCIK K. 2017b - Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie złóż węglowodorów. Obszar przetargowy „Wetlina”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 13. KARNKOWSKI P. - 1997 Baseny sedymentacyjne a prowincje naftowe Polski - zarys problematyki. Prz. Geol., 45: 1061-1067.
 • 14. KARNKOWSKI P. 2007 - Petroleum provinces in Poland. Prz. Geol., 55: 989-995.
 • 15. KRAWIEC D., DZWINEL K., MAYER K., JĘDRYS J., WRÓBLEWSKA K., ZUBRZYCKI Z., INDYK A., MOLENDA I., WOJTANOWSKI K. 2012 - Dokumentacja wyników badań sejsmicznych. Temat: Interpretacja danych sejsmicznych 2D Błażowa-Dynów, rok 2011. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 16. MAKSYM A., ŚMIST P., PIETRUSIAK M., STARYSZAK G., LISZKA B. 2003 - Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1. Prz. Geol., 51: 412-418.
 • 17. MIŁACZEWSKI L., RADLICZ K., NEHRING M., HAJŁASZ B. 1983 - Osady dewonu w podłożu północno-zachodniej części lubelskiego odcinka niecki brzeżnej. Biul. Inst. Geol., 344: 23-56.
 • 18. MYŚLIWIEC M. 2004a - Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Prz. Geol., 52: 657-664.
 • 19. MYŚLIWIEC M. 2004b - Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego. Prz. Geol., 52: 581-592.
 • 20. POPRAWA P., MALATA T., OLSZEWSKA B., SZYDŁO A., GARECKA M. 2010 - Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat Zewnętrznych. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 21. RADKOVETS N., KOTARBA M., WÓJCIK K. 2017 - Source rock geochemistry, petrography of reservoir horizons and origin of natural gas in the Devonian of the Lublin and Lviv basins (SE Poland and western Ukraine). Geol. Quart., 61: 569-589.
 • 22. SIKORSKA-JAWOROWSKA M., BECKER A., BLIŻNIUK A., BRZEZIŃSKI D., CZAPIGO-CZAPLA M., DYMOWSKI W., DYRKA I., FABIAŃCZYK J., FELDMAN-OLSZEWSKA A., GABRYŚ-GODLEWSKA A., GROTEK I., GRUDZIEŃ T., JASIONOWSKI M., KAFARA D., KIJEWSKA S., KLIMUSZKO E., KOZŁOWSKA A., KOZŁOWSKA O., KRZEMIŃSKI L., LASKOWICZ R., LESZCZYŃSKI K., MUSIATEWICZ M., NARKIEWICZ M., PETECKI Z., ROMAN M., ROSOWIECKA O., SOBIEŃ K., SOKOŁOWSKI J., WOŁKOWICZ K., WÓJCIK K., WYRWALSKA U., ZDANOWSKI A. 2017 - Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie złóż węglowodorów. Obszar przetargowy „Ryki”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 23. WÓJCIK K., PERYT T., ADAMCZAK-BIAŁY T., BRZEZIŃSKI D., CZAPIGO-CZAPLA M., FABIAŃCZYK J., GŁUSZYŃSKI A., GRUDZIEŃ T., JASIONOWSKI M., KAFARA D., KIJEWSKA S., KOSTRZ-SIKORA P., KOZŁOWSKA O., LASKOWICZ R., ROSOWIECKA O., SOBIEŃ K., SOKOŁOWSKI J., WYRWALSKA U. 2017 - Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie złóż węglowodorów. Obszar przetargowy „Błażowa”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 24. ŻELAŻNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA Z., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J., ŻYTKO K. 2011 - Regionalizacja Geologiczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław.
 • 25. ŻELICHOWSKI A.M., PORZYCKI J. 1983 - Mapa strukturalno-geologiczna bez utworów młodszych od karbonu. [W:] Żelichowski A.M., Kozłowski S. (red.), Atlas geologiczno-surowcowy obszaru lubelskiego. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a50c7f04-24b3-48b9-9905-6bf489669451
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.