Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4fc0214-4004-4b7a-b8ab-057813292a64

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Obsługa procesów organizacji przewozów ładunków transportem lotniczym - ujęcie standardowe i niekonwencjonalne

Autorzy Rześny-Cieplińska, J.  Wach-Kloskowska, M. 
Treść / Zawartość http://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Operation processes of cargo transport organization in air transport - standard and unconventional approach
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rola transportu lotniczego w zakresie logistyki i dostaw jest trudna do przecenienia. W ostatnich latach coraz większa ilość towarów przewożona jest drogą powietrzną. Wiele urządzeń high-tech, cennych ładunków, produktów medycznych oraz sprzętów, transportowanych jest drogą powietrzną. Do głównych zalet transportu lotniczego zalicza się szybkość ruchu, szeroką geografię przewozów, wysoką niezawodność i bezpieczeństwo dostawy towarów, a także ciągłe monitorowanie przepływu towarowego. Przewozy przy udziale gałęzi lotniczej mogą odbywać się w tradycyjny sposób, istnieją też niekonwencjonalne metody obsługi takich procesów transportowych. Odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku usług logistycznych, stał się model RFS (Road Feeder), polegający na transportowaniu ładunków (na zlecenie linii lotniczych) samochodami ciężarowymi z portów regionalnych do większych lotniczych portów przeładunkowych, tzw. hubów, i dalej przewożeniu tych towarów przy użyciu transportu lotniczego. Nietypowe jest w tym przypadku, że obsługa przesyłki w systemie RFS jest taka sama jak przy cargo przewożonym w sposób konwencjonalny, tj. w systemie „on board”. Z punktu widzenia portu lotniczego i jego źródeł przychodów, istotnym jest prowadzenie odrębnych statystyk dotyczących ruchu cargo w rozróżnieniu na trzy kategorie: on board, RFS oraz poczta w celu uzyskania informacji o tych rynkach.
EN The role of air transport in logistics or supply chain is difficult to overestimate. In recent years, an increasing number of goods are transported by air. Many high-tech equipment, valuable cargo, medical products and equipment, is transported by air. The main advantages of air transport include the speed of traffic, a wide range of transport, high reliability and security of supply of the goods, as well as continuous monitoring of the flow of them. Transportation processes with the participation of air may take place in the traditional way, there are also unconventional methods of their organization. The answer to the requirements of modern logistics market, has become a model RFS (Road Feeder Service), which consists of transporting cargo (on behalf of airlines) in trucks from regional airports to larger airports, called hubs, and further transporting these goods using air transport. It is unusual in this case, the service delivery system RFS is the same as the cargo transported in the conventional manner, "on board". From the point of view of the airport and its sources of income, it is important to keep separate statistics on cargo traffic in the distinction between three categories: on board, RFS and a post office in order to obtain information about these markets.
Słowa kluczowe
PL proces transportowy   przesyłki cargo   RFS  
EN transportation process   cargo   RFS   Road Feeder Service  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2016
Tom z. 111
Strony 463--475
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor Rześny-Cieplińska, J.
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Zarządzania i Finansów
autor Wach-Kloskowska, M.
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Zarządzania i Finansów
Bibliografia
1. Bujak A., Filarska-Durak A.: Lotnicze przewozy towarowe w Polsce. www.logistyka.net.pl
2. Air Freight Market Analysys, IATA, January 2016.
3. Cargo Chartbook, IATA, 2016 Q1.
4. Hammer M., Champy J.: Reeingeniering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
5. Jokiel G.: Podejście procesowe w zarządzaniu, geneza i kierunki rozwoju koncepcji, w: Podejście procesowe w organizacjach, pod red. S. Nowosielskiego. Wyd.UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
6. Jóźwiak Z., Logistyka w transporcie ładunków ponadnormatywnych drogą lotniczą - Projekt Oversize Baltic. http://wielkigabaryt.am.szczecin.pl/artykuly/9Jozwiak.pdf
7. Kwasiborska A.: Przewozy materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym. "Logistyka" 2011, nr 3.
8. Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007.
9. Materiały wewnętrzne Lufthansa Cargo AG, marzec 2016r.
10. Neider J.: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 2008.
11. Rześny-Cieplińska J.: Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki. Wyd. UG, Gdańsk 2013.
12. Rześny-Cieplińska J.: Organizatorzy transportu. Rynki, operacje, strategie. Wyd. UG, Gdańsk 2011.
13. Śmieszek M., Migała-Warchoł A., Mentel G.: Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo. „Logistyka" 2014, nr 6.
14. Toruński J.: Podejście procesowe w zarządzaniu jakością. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach 2012, nr 93.
15. Wyszyński T.: Cargo w 2013 r. na polskich lotniskach. http://www.pasazer.com/news/12717/cargo, w, 2013,r,na,polskich,lotniskach.html, 25.03.2016 r.
16. www.intralog.pl/rfs-road-feeder-service/, dn. 25.03.2016 r.
17. Zarzycki A.: Autor projektu Cargo na Lublinku: Dajemy nadwyżkę, tworzymy miejsca pracy, płacimy podatki. http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/976648,autor-projektu-cargo-na-lublinku-dajemy-nadwy-zke-tworzymy-miejsca-pracy-placimy-podatki,id,t.html?cookie=1, dn. 25.03.2016 r.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4fc0214-4004-4b7a-b8ab-057813292a64
Identyfikatory