PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Concentration of the retail network in relation to the consumer shopping behavior in regions of the Slovak Republic

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Koncentracja na sieciach detalicznych w odniesieniu do zachowań konsumpcyjnych w regionach Republiki Słowackiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Issues of the retail development and its influence on the region is currently considered as particularly topical taking into account the economic attenuation in the world. The appreciation of the development of retail networks in regions of the Slovak Republic was conducted based on selected indicators of concentration. The concentration of retail units resulted in the increase of the average sales area, growth of supermarkets, hypermarkets and retail chains. From the geographical perspective, it is possible to understand the concentration as the ability of companies to center and further develop in areas with other companies present. Based on the analysis of the concentration of the retail network in regions of the Slovak Republic conducted, it can be stated that the Bratislava region demonstrates a significant dominance in the monitored period. This dominant position of the Bratislava region is in accordance with classic localization theories, mainly the theory of central cities by W. Christaller developed by J. Friedmann with the theory of the polarization evolution according to which the economic growth of the country can be strengthened by the hierarchical system of cities and their functional regions.
PL
Kwestie rozwoju sprzedaży detalicznej i jej wpływ na sytuację w regionie, są obecnie uważane za szczególne kwestie, biorąc pod uwagę zahamowanie rozwoju gospodarczego na świecie. Aprecjacja rozwoju sieci detalicznej w regionach Słowacji, została przeprowadzona na podstawie wybranych wskaźników koncentracji. Koncentracja jednostek detalicznych spowodowała wzrost poziomu sprzedaży, zwiększenie liczby supermarketów, hipermarketów i sieci handlowych. Z geograficznego punktu widzenia, możliwe jest rozumienie koncentracji jako zdolność przedsiębiorstw do scentralizowania i dalszego rozwoju w innych obszarach. W oparciu o przeprowadzoną analizę stężenia w sieci handlu detalicznego w regionach Słowacji, można stwierdzić, że region Bratysława wykazuje znaczną przewagę w badanym okresie. Ta dominująca pozycja regionu jest zgodna z klasycznymi teoriami lokalizacji, głównie teorii W. Christaller’a o centralnych miastach, opracowanej przez J. Friedmann, z teorią ewolucji polaryzacji zgodnie z którą wzrost gospodarczy kraju, może zostać wzmocniony przez hierarchiczny system miast i ich regionów.
Rocznik
Tom
Strony
141--156
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1]. Bartáková G. et al, Základy marketingu II. [Basics of Marketing II]. 2nd ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.2007
 • [2]. Blažek J., Regionální vývoj a regionální politika: hlavní prístupy v zemích západní Evropy. [Regional Development and Regional Policy: Main Approaches in Countries of the Western Europe] In: Sýkora, L. (ed.): Teoretické prístupy v současné geografii [Theoretical Approaches in the Contemporary Geography], Praha: PrF UK Praha, 1993 pp. 120-146.
 • [3]. Blažek J., Uhlíř, D., Teorie regionálního rozvoje: Nástin, kritika, klasifikace. [Theory of the Regional Development: Outline, Criticism, Classification] Praha: Karolinum.2002
 • [4]. Dicken P., Global Shift. London: Sage Publications.2003
 • [5]. INCOMA GfK, 2012: [online]. [2012-05-19]. Available at: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1213&lng=CZ&ctr=203>
 • [6]. Kita J. a kol., Marketing. [Marketing] 5th ed. Bratislava: Iura edition. 2005
 • [7]. Kotulič R., Neoklasický model ekonomického rastu a jeho vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj regiónu v poznatkovej ekonomike. [Neoclassical Model of the Economic Growth and its Influence on the Economic and Social Development in the Region in the Knowledge Economy] In: Politické vedy [Journal of Political Sciences]. Vol. XI, no. 1-2, 2008, pp. 127-136.
 • [8]. Kunc J., Tonev P., Frantál B., Szczyrba Z., Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [Shopping Gradient, Shopping Behavior and Shopping Centers: the Example of the Brno Agglomeration (contribution to the study of daily urban systems)]. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 48, no. 5, 2012. s. 879–910.
 • [9]. Maier G., Tödtling F., Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika [Regional and Urban Economy. Regional Development and Regional Policy]. Bratislava: ELITA. 1998
 • [10]. Mitríková J., Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku [Geographic Aspects of the Transformation of the Retail and the Shopping Behavior in Slovakia]. Prešov: PU v Prešove. 2008
 • [11]. Reinartz W., Dellaert B., Krafft M., Kumar V., Varadarajana R., Retailing Innovations in a Globalizing Retail Market Environment. In. Journal of Retailing. Vol. 87, 2011, pp. 53-66.
 • [12]. Skopal J., Králiková K., Králik J., Vývoj a současný stav globálního podnikání [Development and Current Status of Global Business]. In: Ježek, J. (ed.): Nadregionálna spolupráca Trnavská: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: VŠS, 2008, s. 38-71.
 • [13]. Sloboda D., Slovensko a regionálne rozdiely: Teórie, regióny, indikátory, metódy [Slovakia and Regional Differences: Theories, Regions, Indicators, Methods] 2006, [online]. [2013-02-20]. Available at: <http://www3.ekf.tuke.sk/re/Disparity%20a%20perifernost/Regionalne%20disparity/Slovensko_a_regionalne_rozdiely.pdf>
 • [14]. Spilková J., Geografie maloobchodu a spotrěby. Věda o nakupování. [Geography of the Retail and Consumption. The Science of Shopping.]. Praha: Karolinum. 2012
 • [15]. ŠÚ SR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) [Statistical Office of the Slovak Republic], 2012: RegDat [online]. [2012-05-19]. Available at: <http://pxweb.statistics.sk/PXWebSlovak/>
 • [16]. Viestová K., Distribúcia obchod predajňa [Distribution Company Store]. Bratislava: SPN,1995
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a4f452f0-8467-444f-925b-0c583b160c96
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.