Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4ea3150-b936-45a8-b79d-3b48f444ea1a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Kształtowanie brył krajobrazowych jako kierunek odzysku odpadów wydobywczych w górnictwie węgla kamiennego

Autorzy Kamyk, J.  Kot-Niewiadomska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Formation of landscape structure as a recovery direction of hard coal extractive waste
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odpady wydobywcze powstają na etapie górniczych robót przygotowawczych, eksploatacyjnych oraz w procesach mechanicznej przeróbki węgla. Z punktu widzenia litologicznego są zwykle mieszaniną piaskowców, iłowców i mułowców. W znacznej części stanowią one pełnowartościowy produkt handlowy lub materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształcanych działalnością kopalni. Pozostałe odpady niewykorzystane gospodarczo podlegają odzyskowi poprzez kształtowanie brył krajobrazowych. Odbywa się to w oparciu o przepisy prawa budowlanego i musi pozostać zgodne z zapisami obowiązujących dokumentów planistycznych.
EN The extractive waste are produced during underground mining preparatory works and in Mechanical Coal Preparation Plant. Lithologically are a mixture of sandstones, claystones and siltstones. Repeatedly they are a full-blown commercial product and/or main material for reclamation of land which are degraded due to coal mining. Remaining economically unused waste shall be recovered through forming of landscape structure. This is done under the building regulations and must remain consistent with the provisions of the existing planning documents.
Słowa kluczowe
PL górnictwo węgla kamiennego   odpady wydobywcze   odzysk   bryły krajobrazowe  
EN coal mining industry   extractive waste   recovery   landscape structure  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 23--31
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot.
Twórcy
autor Kamyk, J.
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
autor Kot-Niewiadomska, A.
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Bibliografia
1. BAIC I.; 2013. Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego – wyniki projektu FORESIGHT OGWK. Rocznik Ochrona Środowiska. T. 15, 1899-1915.
2. Dz.U.1994.89.414. Ustawa prawo budowlane (teks jednolity).
3. Dz.U.2008.138.865. Ustawa o odpadach wydobywczych.
4. Dz.U.2013.0.21. Ustawa o odpadach (tekst jednolity).
5. KORBAN Z.; 2011. Problem odpadów wydobywczych i oddziaływania ich na środowisko, na przykładzie zwałowiska nr 5A/W-1 KWK X. Górnictwo i Geologia, T. 6, 109-120.
6. KUGIEL M., PIEKŁO R.; 2012. Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w HALDEX S.A. Górnictwo i Geologia, T. 7, 132-145.
7. MPZP; 2012. Uchwała Nr 29.205.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1.
8. Opracowanie ekofizjograficzne; 2013. Rydułtowy.
9. SUiKZP; 2013. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy. Rydułtowy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4ea3150-b936-45a8-b79d-3b48f444ea1a
Identyfikatory