Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4ca31f7-833e-44d5-a948-c531de91d5ec

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Próba oceny skutków ekonomicznych wpływu części zamiennych na koszty napraw pokolizyjnych samochodów osobowych w Polsce

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Parameter estimate economic of influence of alternative parts on costs of repairs of salvaged personal vehicle in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę oceny skutków ekonomicznych wpływu części zamiennych na koszty napraw powypadkowych samochodów osobowych na przykładzie wyselekcjonowanych segmentów rynkowych. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje hipotetycznych kosztów napraw przy zastosowaniu kilku kategorii części zamiennych wykorzystywanych w procesie napraw powypadkowych. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej oraz zasygnalizowanie pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w aspekcie stosowania poszczególnych kategorii części zamiennych w procesach napraw powypadkowych samochodów osobowych na polskim rynku usług naprawczych.
EN In the article an attempt was made indicated issues of the parameter estimate economic of influence of alternative parts on costs of repairs of passenger cars in Poland. Discussions were supplemented for author's simulations of hypothetical costs of repairs of passenger cars at applying of alternative available spare parts on the Polish market. Keeping an eye on the being of taken research issues and indicating desired perspective directions of changes in the aspect are planning the article of applying individual categories of the spare parts in processes of repairs of passenger cars on the Polish market of automotive services.
Słowa kluczowe
PL części zamienne   samochody osobowe   koszty napraw powypadkowych  
EN spare parts   personal vehicle   costs of repairs of salvaged  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 964--967
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lewicki, W.
Bibliografia
1. Badania Centrum Technicznego Grupy Allianz. Auto Motor und Sport rok 2013.
2. Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010.
3. Burnewicz J., Sektor samochodowy w Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa 2005.
4. Creutzig J., EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin 2003.
5. Creutzig J., Was ist neu, was bleibt? Ein Vergleich zwischen der Kfz GVO 1475/95 und der Kfz-GVO 1400/2002 . W: Dies (Hrsg.), GVO 2002. Ottobrunn 2011.
6. Instrukcja programu D.A.T, D.AT. V Polska Warszawa 2015.
7. Lewicki W., Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010.
8. Lewicki W., Prawne, techniczne, ekonomiczne aspekty wprowadzenia wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce - studium przypadku problematyka części zamiennych. Konferencja Naukowo-Techniczna "Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie - LogiTrans 2014. Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r.
9. Lewicki W., Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce - nowy charakter części zamiennych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TRANSPORT 2014" Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie" Kazimierz Dolny 5–7 maja 2014.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315.
12. Uzdowski M, Abramek K, Gar K, Eksploatacja techniczna i naprawa. Pojazdy samochodowe, WKŁ, Warszawa 2012.
13. Wróblewski P., Kubiec J. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów. WKŁ Warszawa 2014.
14. Zieliński A., Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKŁ, Warszawa 2003.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4ca31f7-833e-44d5-a948-c531de91d5ec
Identyfikatory