Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4b754df-ffbf-4975-a09c-e3221ea5ef35

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wybranych elementów inteligentnych systemów transportowych w Szczecinie

Autorzy Kijewska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected elements of smart systems transportation in Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych wykorzystywanych w Szczecinie. Miasto Szczecin ze względu na położenie i występujące w nim szlaki komunikacyjne jest ważnym elementem krajowego systemu transportu. Zadaniem miasta jest zapewnienie wszystkim użytkownikom sprawnego przemieszczania się nie zapominając o zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Sposobem na spełnienie tych celów jest wdrażanie inteligentnych systemów transportowych. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są funkcjonujące w Szczecinie wybrane podsystemy inteligentnego systemu transportowego. Analizy dokonano poprzez weryfikację informacji przekazywanych przez tablice zmiennej treści.
EN The aim of the article is to present solutions in the field of intelligent transport systems used in Szczecin. The city of Szczecin, due to its location and communication routes, is an important element of the national transport system. The city's task is to provide all users with efficient mobility, not forgetting to maintain the principles of sustainable development. The way to meet these goals is the implementation of intelligent transport systems. The subject of the research presented in the article are the selected subsystems of the intelligent transport system operating in Szczecin. The analysis was made by verifying information provided by Variable Message Signs.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska w Szczecinie   inteligentne systemy transportowe (ITS)   analiza funkcjonalna   efektywność transportu   transport miejski  
EN public transport in Szczecin   intelligent transport systems (ITS)   functional analysis   transport efficiency   city transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 857--860, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Kijewska, K.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Logistyki
Bibliografia
1. Koźlak. A.: Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
2. Wydro K.: Telematyka - znaczenie i definicja terminu, Telekomunikacja i techniki informacyjne, nr 1-2, Instytut Łączności, Warszawa 2005.
3. Nowacki G.: Telematyka transportu drogowego, Wydawnictwo Instytutu Samochodowego, Warszawa 2008.
4. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
5. Adamski A.: Inteligentne systemy transportowe, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Techniczne AGH, Kraków 2003.
6. http://mobilne-miasto-its.iztech.pl/its-w-praktyce/szczecin/poprawa-funkcjonowania-transportu-miejskiego-w-aglomeracji-szczecinskiej-poprzez-zastosowanie-systemow-telematycznych.
7. www.niebezpiecznik.pl
8. Tumielewicz R.: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem, Gmina Miasto Szczecin.
9. www.google.pl/maps
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4b754df-ffbf-4975-a09c-e3221ea5ef35
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.190