Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4a94be8-a3e8-4bb6-a7aa-45ce4c0d3449

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Eksperckie oszacowanie skali zaangażowania krajowych przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w przewozach na obszarze Niemiec

Autorzy Waśkiewicz, J.  Menes, M.  Gis, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Expert evaluation of the domestic international freight transport enterprises’ scale of involvement in the haulge work on the therritory of Germany
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niektóre kraje UE, takie jak np. Niemcy, nie czekając na decyzje wspólnotowe, wprowadzają prawne działania mające na celu ochronę własnego rynku m.in. rynku transportu drogowego przed konkurencją ze strony przewoźników innych państw. Polskie przedsiębiorstwa międzynarodowego transportu drogowego osiągnęły na europejskim rynku transportu rzeczy znaczną przewagę w udziale w tym rynku nad firmami z innych krajów UE. Zdaniem wielu opinii środowiska transportowego takie działania, jak przyjęcie prawa o płacy minimalnej pracowników delegowanych (w tym kierowców) do pracy m.in. na terenie wymienionych tu Niemiec spowoduje wzrost kosztów działalności zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw, a przez to częściową utratę ich rynkowej przewagi konkurencyjnej, szczególnie wobec przewoźników zachodnioeuropejskich, w tym przede wszystkim wobec przewoźników niemieckich. W artykule skoncentrowano uwagę na oszacowaniu skali zaangażowania polskich firm międzynarodowego transportu drogowego na obszarze Niemiec (wielkości przewozów, liczb przedsiębiorstw i liczb samochodów w latach 2013 i 2016).
EN Some EU countries, such as Germany, without waiting for Community decisions, introduce legal actions to protect their own market, including road transport market, against competition from the carriers of other countries. Polish international road transport enterprises have achieved a significant advantage in the European goods transport market in the share of companies from the other EU countries of this market. According to many opinions of the transport community, such activities as the adoption of the law on the minimum wage of posted workers (including drivers) to work, among the others in the territory of the above-mentioned Germany, will cause the operations costs of the enterprises registered in Poland to rise, and hence the partial loss of their competitive market advantage, especially towards Western European carriers, including primarily German carriers. The article focuses on estimating the scale of involvement of the Polish international road transport companies in Germany (transport volume, number of enterprises and number of cars in the years 2013 and 2016).
Słowa kluczowe
PL transport   przewozy międzynarodowe   rynek   prawo  
EN transport   international transport   market   law  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2018
Tom z. 1
Strony 7--23
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Waśkiewicz, J.
autor Menes, M.
autor Gis, W.
Bibliografia
[1] „Płaca minimalna w Niemczech” – Strona internetowa Bogusława Liberadzkiego – posła do Parlamentu Europejskiego; za www.zmpd.pl Artykuły o płacy minimalnej w Niemczech; 2015.01.16.
[2] „Płaca minimalna w Niemczech” – Strona internetowa Bogusława Liberadzkiego – posła do Parlamentu Europejskiego;
[3] Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (www.pspdgdynia.pl 2018.07.23.)
[4] Frasyniuk: to wrogie działanie wobec polskiej gospodarki - 2015.01.08. - Radio dla Ciebie
[5] Polski kierowca TIR-a z niemiecką pensją - 2015.01.07 - Gazeta Prawna
[6] www.trucs.com.pl 2018.07.23.
[7] GUS – Transport – wyniki działalności w 2013 r.
[8] GUS – Transport – wyniki działalności w 2016 r.
[9] Źródło:EUROSTAT (Road cabotage by reporting country and country in which cabotage takes place (1000 t; 1000 tkm) – as from 1999 (Regulation (EC) 1172/98); www.appsso.eurostat.ec/europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
[10] Schubert M., Kluth T., Nebauer G., Ratzenberger R. (Intraplan Consult GmbH), Kotzagiorgis S., Butz B., Schneider W., Leible M. (BVU Barategruppe Verkehr + Umwelt GmbH): "Verkehrsverflechtungsprognose 2030”; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; czerwiec 2014
[11] „Transporty pod lupą”; Raport Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm; EFL Grupa Credit Agricole; 2013 r.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4a94be8-a3e8-4bb6-a7aa-45ce4c0d3449
Identyfikatory