Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a49db0f6-7423-4065-9a3c-155cfa1e341a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania emisji zanieczyszczeń pojazdu wyposażonego w silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Autorzy Siedlecki, M.  Galant, M.  Rymaniak, Ł.  Ziółkowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Emission investigation from passenger car equipped with gasoline direct injection engine in real traffic conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono badania rzeczywistej emisji drogowej pojazdu spełniającego normę Euro 6. We wprowadzeniu wskazano aktualne uwarunkowania prawne oraz rozwój sektora transportu samochodowego w Polsce w ostatnich latach. W dalszej części przedstawiono metodykę badawczą zgodną z wymogami normy Euro 6, obejmującą badania w rzeczywistych warunkach ruchu. Na podstawie zebranych danych z pokładowego systemu diagnostycznego, układu GPS oraz informacji z analizatorów spalin i sondy masowego natężenia przepływu gazów wylotowych dokonano analizy wskaźników ekologicznych. Kluczowym celem artykułu było odniesienie uzyskanych wyników do wymogów normy Euro 6. Pracę podsumowano wnioskami płynącymi z przedstawionych badań. Wskazano też na dalsze kierunki prac związanych z zagadnieniami dotyczącymi emisji cząstek stałych z samochodów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
EN The article discusses the investigation of actual road traffic emissions of Euro 6 vehicle. The introduction presents current legal conditions and the development of the road transport sector in Poland in recent years. The following is a research methodology in accordance with the requirements of the Euro 6 standard, which covers research in real traffic conditions. On the basis of collected data from on-board diagnostic system, GPS and information from exhaust gas analyzers and mass flow rate probe, the ecological indicators were analyzed. The key objective of the article was to refer the results to Euro 6 standards. The work was summarized by the conclusions of the presented research. Further work will be focused on issues related to the particulate matter emission from cars equipped with direct-injection spark-ignition engines.
Słowa kluczowe
PL norma Euro 6   badania emisji spalin   warunki rzeczywiste   silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny  
EN Euro 6 standard   exhaust emission test   real conditions   gasoline direct injection engine  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 404--409, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Siedlecki, M.
autor Galant, M.
autor Rymaniak, Ł.
autor Ziółkowski, A.
Bibliografia
1. Materiały informacyjne firmy AVL LIST GmbH.
2. Materiały informacyjne firmy Sensros Inc.
3. Materiały informacyjne firmy TSI Incorporated.
4. Merkisz J., Radzimirski S., Kierunki zmian w europejskich przepisach o emisji zanieczyszczeń pojazdów, „Archiwum motoryzacji” 2003, nr 5.
5. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M., Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na przykładzie aglomeracji poznańskiej, „Postępy Nauki i Techniki” 2012, nr 15.
6. Fuć P., Merkisz J., Lijewski P., Bajerlein M., Ziółkowski A., Rymaniak Ł., Dobrzyński M., Exhaust emission in NEDC test simulated at a dynamic engine test bed. Combustion Engines, No. 3/2013 (154), p. 701-707.
7. Strona internetowa: www.cepik.gov.pl (dostęp: 28.10.2017).
8. Strona internetowa: www.gus.gov.pl(dostęp: 28.10.2017).
9. Trzensik E., Światłoń M., Wpływ implementacji norm emisji spalin Euru 5 i Euro 6 na przemysł motoryzacyjny, w aspekcie wdrażania nowych technologii i wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport”2011, z. 72.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a49db0f6-7423-4065-9a3c-155cfa1e341a
Identyfikatory