Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a459384c-96f4-4b1e-8c40-df4e994011d2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Opakowania transportowe clip-lok, jako rozwiązania wspierające kontrahentów realizujących procesy transportowe wyrobów obronnych

Autorzy Chmieliński, M.  Pałucha, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Packaging transport clip-lok, as a solution to assist contractors implementing processes transport product defence
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiot artykułu stanowią wyniki badań nad rozwiązaniem problemu zdefiniowanego w postaci pytania – jak jest istota, główne funkcje oraz jakie znaczenie mają opakowania transportowe Clip-Lok do wyrobów obronnych. Dla rozwiązania problemu głównego zdefiniowano zagadnienia szczegółowe obejmujące analizę terminologii dot. opakowania transportowego oraz regulacji prawnych w zakresie konieczności prowadzenia polityki ograniczenia odpadów powstałych z produkcji opakowań. W treści artykułu zaprezentowano również charakterystykę działania firmy Pol-Mare Sp. z o.o., która jest krajowym liderem usług spedycyjnych ładunków specjalistycznych w transporcie lądowym, morskim i lotniczym tj. w obszarze bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowych i sprzętu wojskowego.
EN The paper presents the characteristics of the packaging market in Poland. Was presented the essence and aspects involved in packaging, and the main functions of packaging. Defined the concept of packaging and are given legal regulations in accordance with the applicable rules on the need for policies to reduce waste resulting from the production of packaging. The article also indicated trends in the packaging innovation. The article presents the operating characteristics of Pol-Mare Sp. Ltd in the area of international security, transport of explosives and military equipment. Pol-Mare Ltd. It is a national leader in providing specialized freight forwarding services in land transport sea and air. The article shows the specificity of international carriage of cargoes in Poland.
Słowa kluczowe
PL opakowania transportowe   Clip-Lok   Pol-Mare   transport  
EN transport   Pol-Mare Ltd.   Clip-Lok   shipping containers  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 546--552
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chmieliński, M.
autor Pałucha, K.
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, (Dz. U. Nr 63, Poz. 638 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013, poz. 194).
3. ISO-TC-122/WG 5: Opakowania. Definicje.
4. PN-88/0-79000: Opakowania. Terminologia.
5. PN-EN 13193:2002 Opakowania - Opakowania a środowisko – Terminologia.
6. Decyzja Nr 29/MON z dnia 10 lutego 2003r. zmieniającą decyzję w sprawie norm obronnych.
7. Decyzja Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych (Dz. U. Nr 26, poz. 26231).
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na dostawy i usługi.
10. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
11. Szymczak J., Ankiel-Homa M., Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
12. Kołakowska K., Koordynacja wymiarowa opakowań wymogiem efektywności łańcuchów dostaw.
13. http://www.logistyka.net.pl/images/articles/1718/Ref-2.doc [15.03.2016].
14. Rynek opakowań w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A., Warszawa 2011.
15. http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17190, [02.03.2016].
16. Pałucha K., Chmieliński M., Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych. X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” WAT 15-18.09.2014 r.
17. Pałucha K., Chmieliński M., Spedycja portowo-morska w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych klasy 1 w portach Gdańska i Gdyni. VI Konferencja Naukowa LogMare’14, AMW Gdańsk 15-17.10.2014.
18. http://hazmatuniversity.com/CBT/Materials/IMO/IMDGManual2013.pdf [15.03.2016].
19. http://www.clip-lok.com/Products-reusable-plywood-boxes/returnable_transport_box_of_plywood/[10.02.2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a459384c-96f4-4b1e-8c40-df4e994011d2
Identyfikatory