Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a435ed31-a44d-44ec-9bfa-2a33f63eb92c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w aspekcie wybranych kryteriów oceny jakości

Autorzy Mądziel, M.  Siedlecka, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functioning of urban transport in aspects of selected criteria of assessment quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było wybranie określonej grupy kryteriów względem których wykonane zostały badania ankietowe. Dotyczyły one pomiaru jakości funkcjonowania wybranego systemu komunikacji miejskiej. Na bazie określonej, ilościowej oceny kryteriów wyznaczono luki jakościowe. Kolejno dokonano analizy statystycznej uzyskanych wyników oraz przeprowadzono badanie punktualności kursowania autobusów.
EN The aim of this work was to select a specific set of criteria against which were made survey. They relate to measure of the quality of functioning selected urban transport system. On the basis of certain quantitative assessment of criteria the quality gap was set. Successively the statistical analysis in regards to obtained results was made and conducted the punctuality research of bus services.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   transport publiczny   miejski transport autobusowy  
EN urban transport   public transport   urban bus transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1435--1439
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mądziel, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
autor Siedlecka, S.
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Bibliografia
1. Bryniarska Z., Starowicz W.: Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli jakości usługi transportowej w Krakowie w latach 1995-2005, Transport miejski i regionalny, nr 12/2006.
2. Bujak L.: Ujednolicone zasady doboru kryteriów jakości. Kwalitologia, biuletyn nr 3, Zespołu Teorii Jakości NOT, Gdańsk 1979.
3. Lejda K., Mądziel M.: „Luka jakościowa” w ujęciu wybranych postulatów przewozowych w badaniach preferencji transportowych pasażerów komunikacji miejskiej. Instytut Logistyki i Magazynowania, Czasopismo Logistyka nr 5/2015, Poznań 2015.
4. Lew K., Mądziel M.: Badanie punktualności rzeszowskich auto-busów miejskich. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy pt. „Systemy i środki transportu samochodowego” Oficyny Politechniki Rzeszowskiej nr 4, Rzeszów 2013.
5. Muślewski Ł.: Identification and analysis of transport systems operation quality assessment criteria. KONES 2010, Warszawa 2010.
6. Muślewski Ł.: Evaluation Method of Transport Systems Operation Quality. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 2A, Hard Olsztyn, Olsztyn 2009.
7. Rudnicki A.: Quality in urban public transportation. SITK, Kraków 1990.
8. Saaty T.: Transport planning with multiple criteria: The AHP applications and progress review. Journal of Advanced Transportation, 1995.
9. Starowicz W.: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
10. Żak J.: The methodology of multiple-criteria decision making/aiding in public transportation. Journal of Advanced Transportation, 4/2011.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a435ed31-a44d-44ec-9bfa-2a33f63eb92c
Identyfikatory