Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a3c75096-51df-46ff-af71-c43e36612b41

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Badanie techniczne pojazdów po zmianach konstrukcyjnych, dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Autorzy Sowiński, A.  Zysińska, M.  Dziedziak, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia jednego z podstawowych elementów systemu na rzecz mobilności osób niepełnosprawnych, mianowicie procesów adaptacji pojazdów do przewozu i kierowania przez osoby z różnymi rodzajami dysfunkcji ruchowych. Przedstawiono również zagadnienie korzystania przez osoby niepełnosprawne z pojazdów zaadaptowanych. Przeanalizowano, na ile wprowadzono zmiany, w szczególności konstrukcyjne, wpływają na parametry ergonomii i bezpieczeństwa. Omówiono, związaną z wprowadzonymi zmianami w pojazdach, problematykę zakresu oraz sposobu wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów. Oceniono praktykę badania pojazdów przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, stwierdzając, że w Polsce brakuje spójnego systemu regulacji prawnych w tym zakresie. Zauważono, że nieuporządkowana legislacja związania z prowadzeniem badań technicznych i diagnostyką pojazdów przystosowanych, powoduje nadmierny subiektywizm przedstawianych wyników badań i wydawanych opinii. Wskazano na pilną potrzebę stworzenia stosownych przepisów wykonawczych.
EN The article discusses the issues of one of the basic elements of the system for the mobility of persons with disabilities, namely the process of adapting vehicles for carriage and to be driven by people with different types of physical dysfunctions. It also presents the issue of the use of adapted vehicles by persons with disabilities. It has been analyzed to what extent the changes introduced; in particular, structural ones, affect the ergonomics and safety parameters. The issue of extent and method of performing a technical inspection at the vehicle inspection station, associated with changes in vehicles, has been discussed. The practice of testing vehicles adapted for use by persons with disabilities, has been evaluated, stating that Poland lacks a coherent regulatory system in this area. It has been noted that incoherent legislation associated with conducting technical tests and diagnostics of the adapted vehicles, causes excessive subjectivity of the presented results of tests and opinions issued. The article pointed out the urgent need for creating appropriate implementing regulations.
Słowa kluczowe
PL pojazd   badanie techniczne   zmiany konstrukcyjne   osoba niepełnosprawna   regulacje prawne  
EN vehicle   technical inspection   structural changes   disabled person   legal regulations  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 4573--4583, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Sowiński, A.
  • Instytut Transportu Samochodowego; ZDO, 03-301 Warszawa; ul. Jagiellońska 80. Tel.: + 48 22 43-85-468, adam.sowinski@its.waw.pl
autor Zysińska, M.
autor Dziedziak, P.
Bibliografia
1. Dokumentacja projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center” koordynowanego przez Instytut Transportu Samochodowego pn., przykłady oprzyrządowania zamontowanego w pojazdach floty AMC-2
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz. U. z 2003 r. poz. 1890.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Dz. U. z 2012 r. poz. 996 z późn. zm.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dz. U. z 2012 r. poz. 973.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz. U. z 2012 r. poz. 1468.
6. Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U z 2012r poz. 996 z póź. zm.)
7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a3c75096-51df-46ff-af71-c43e36612b41
Identyfikatory