Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a38f08c4-13e2-4546-84bd-b219fc947e7f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena parametrów eksploatacyjnych okrętowego turbinowego silnika spalinowego w aspekcie emisji związków szkodliwych spalin

Autorzy Wirkowski, P.  Kniaziewicz, T.  Markowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of marine gas turbine engine parameters in terms of issue of emissions of exhaust toxic fumes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę stosowania turbinowych silników spalinowych w układach napędowych i elektrowniach jednostek pływających z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Dokonano również analizy możliwości przeprowadzenia pomiarów stężeń związków szkodliwych w spalinach okrętowego turbinowego silnika spalinowego układu napędowego w warunkach jego eksploatacji na jednostce pływającej.
EN The article presents an analysis of the use of gas turbine engines drive systems and power boats, taking into account environmental aspects. Presented preliminary results of emission of harmful exhaust of laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concentrations of pollutants in the exhaust marine gas turbine engine propulsion system in terms of its operation on the vessel.
Słowa kluczowe
PL emisja związków szkodliwych spalin   turbinowy silnik spalinowy   silnik okrętowy   spaliny okrętowe  
EN emissions of harmful exhaust   gas turbine engine   motor ship   ships exhausts  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1458--1462
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wirkowski, P.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, p.wirkowski@amw.gdynia.pl
autor Kniaziewicz, T.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, t.kniaziewicz@amw.gdynia.pl
autor Markowski, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, jaroslaw.markowski@put.poznan.pl
Bibliografia
1. Giernalczyk M., Górski Z., Siłownie okrętowe, Część I, Podstawy napędu i energetyki okrętowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.
2. Głowacki P., Szczeciński S., Turbinowy silnik odrzutowy jako źródło zagrożeń ekologicznych, Prace Instytutu Lotnictwa nr 213, Warszawa 2011.
3. Kniaziewicz T., Modelowanie procesów emisji spalin okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego w rzeczywistych warunkach eksploatacji, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2013.
4. Kotlarz W. red., praca zbiorowa, Turbinowe zespoły napędowe źródłem skażeń powietrza na lotniskach wojskowych, Wydawnictwo WSOSP, Dęblin 2003.
5. Kowalewicz A., Podstawy procesów spalania, WN-T, Warszawa 2000.
6. Markowski J., Emisja gazowych związków szkodliwych spalin z lotniczych silników tłokowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
7. Markowski J., Pielecha J., Jasiński R., Ślusarz G., Wirkowski P., Evaluation of relations operating and ecological parameters of turbine engines, Journal of Polish CIMEEAC vol. 10 nr 1, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2015.
8. Merkisz J., Markowski J., Ślusarz G., Galant M., Karpiński D., Wirkowski P., Analiza porównawcza testów emisji związków szkodliwych spalin silnika turbinowego, Combustion Engines nr 162, Wydawnictwo PTNSS, Bielsko Biała 2015.
9. Merkisz J., Piaseczny L., Kniaziewicz T., Zagadnienia emisji spalin silników okrętowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016.
10. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, 1973/1978 MARPOL, Wydawnictwo PRS, Gdańsk 2015.
11. https://www.google.pl/search?q=fregata+273
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a38f08c4-13e2-4546-84bd-b219fc947e7f
Identyfikatory