PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Level of development of e-commerce in EU countries

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Poziom rozwoju e-commerce w krajach UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
E-commerce in Europe is becoming increasingly important in all market segments, and in most segments it already accounts for few or even several dozen percent of total trade. According to a report by E-commerce Europe, it has already left the US market behind in 2010. Year by year, the willingness to buy products, which until recently were not treated by many consumers as “online”, such as food products, is growing. Considering the above, the aim of the article is to determine the level of development of e-commerce in the European Union (EU-28). In the research procedure the literature and EUROSTAT data were used. The following research methods were used for data analysis: literature analysis, the Hellwig’s method and the threshold grouping method. The analysis was carried out in two periods, i.e. in 2014 and 2018, which allowed assessing the direction of changes in the surveyed.
PL
Handel internetowy w Europie ma coraz większe znaczenie we wszystkich segmentach rynku, a w większości segmentów stanowi już od kilku do nawet kilkudziesięciu procent przypadający na cały handel. Według raportu stowarzyszenia E-commerce Europe, już w 2010 roku zdystansował on rynek USA. Z roku na rok rośnie skłonność do zakupu produktów, które do niedawna nie były traktowane przez wielu konsumentów za „internetowe” jak np. produkty spożywcze. Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju handlu internetowego w krajach Unii Europejskiej (UE-28). W postępowaniu badawczym wykorzystano literaturę dotycząca badanej problematyki oraz dane EUROSTAT. Do analizy danych wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury, metodę Hellwiga oraz progową metodę grupowania. Analiz dokonano w dwóch okresach, tj. w roku 2014 oraz 2018, co pozwoliło na ocenę kierunku zmian w badanych.
Czasopismo
Rocznik
Strony
209--224
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 • Technical University of Košice, Faculty of Economics, Slovakia
Bibliografia
 • 1. Barska, A. (2014). Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego. W: Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014, pp. 368-385.
 • 2. Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Exante.
 • 3. European B2C E-commerce Report 2016, Ecommerce Europe, Brussels.
 • 4. Gregor, B., Kalińska-Kula, M. (2018). Rozwój handlu internetowego i jego uwarunkowania - perspektywa oferenta i nabywcy. Handel Wewnętrzny, No. 4, pp. 110-120.
 • 5. Hartman, A. Sifonis, J. Kador, J.v (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa K.E. Liber, 2001, p. 474.
 • 6. Hellwig, Z. (1968). Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, No. 4, pp. 307–327.
 • 7. https://ec.europa.eu/eurostat.
 • 8. Jędrzejczak-Gas, J., Barska, A., Bánociová, A. (2018). The investment activity of companies in Poland by industry. Management, No. 2, pp. 141-157.
 • 9. Jongen, W., Weening, A. (2013). Europe B2C Ecommerce. Ecommerce Europe. Brussels.
 • 10. Konopielko, Ł., Wołoszyn, M., & Wytrębowicz, J. (2016). Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
 • 11. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. PWE: Warszawa.
 • 12. Kuziak, K., Piontek, K. (2018). Assessment of Systemic Risk in the Polish Banking Industry. In: Jajuga, K.,[! brak danych]
 • 13. Locarek-Junge, H., Orlowski, L.T. (eds.). Contemporary Trends and Challenges in Finance (s. 145-158). Springer.
 • 14. Łapiński, K., Peterlik, M., & Wyżnikiewicz, B. (2012). Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych. Warszawa: Instytut Badań nad Gospoda.
 • 15. Malinowski, M. (2017). Zróżnicowanie polskich województw ze względu na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2010-2014 – wykorzystanie metod taksonomicznych. Optimum. Studia Ekonomiczne, No. 2, pp. 178-197.
 • 16. Nowak, E. (1997). Zarys metod ekonometrii. Warszawa: PWN.
 • 17. Pawlewicz K., (2015). Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, No. 29, pp. 93-102. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0027.
 • 18. Sipa, M., Gorzeń-Mitka, I., Skibiński, A. (2015). Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective, Procedia Economics and Finance, Vol.27, pp. 445-453.
 • 19. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • 20. Zeliaś, A. (ed.) (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: AE w Krakowie.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a364ca02-da60-420b-9d79-512ec7d73a7b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.