Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a31c6ed7-84f3-4bee-9c1a-0713ef1c4950

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Intensyfikacja rozwoju komunikacji miejskiej Kielc poprzez PO RPW 2007-2013

Autorzy Stepaniuk, R.  Orzeł, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Intensification of the public transport in the city of Kielce through the PO RPO 2007-2013
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W latach 2007-2013 nastąpił znaczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Kielce. Zostały wówczas zainicjowane działania mające na celu poprawę jakości i sprawności transportu miejskiego. Działania te stanowiły nadrzędny cel wdrażanego projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. Program ten realizowany w ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wydatnie przyczynił się do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej stolicy województwa świętokrzyskiego. Eskalacja usług w lokalnym transporcie zbiorowym to również efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta i rejonów przyległych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istotnych dokonań poszczególnych etapów programu.
EN In the years of 2007-2013 we could observe notable development of communication infrastructure in Kielce. There were new initiatives started in order to improve the quality and efficiency of the city transport. Those were also the main purposes of the project “Development of the System of Public Transport in the Kielce Metropolitan Area”. Project where implementing in the frame of the third Priority Axis “Province Centers of Growth” within the Eastern Europe Development Operation Program 2007-2013 and had a great impact in improving the functioning of public transport in the main city of the Świetokrzyskie region. This article presents important achievements of each stages of the project implementation.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura komunikacyjna   komunikacja miejska   transport publiczny zbiorowy   Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej   Kielce  
EN communication infrastructure   public transport   public transport collective   Operational Programme Development of Eastern Poland   Kielce  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 28--31
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Stepaniuk, R.
  • doktorantka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
autor Orzeł, A.
  • doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Dyr T., Kozubek P., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” , Radom 2013.2.
2. http://www.polskawschodnia2007-2013.gov.pl/Projekty/Strony/Rozwój_systemkomunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitarnym.aspx (dostęp z dnia 09.03.2016 r.).
3. Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny - wprowadzenie, [w:] tegoż (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
5. Rozwój systemu komunikacji publicznej: http://www.um.kielce.pl/fundusze_unijne komunikacja (dostęp z dnia 10.03.2016 r.).
6. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym: http://www.projektkomunikacyjny.kielce.eu-/s,5,Projekty_powiazane.html (dostęp z dnia 05.03.2016 r.).
7. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2007.
8. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2008.
9. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2009.
10. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2010.
11. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2011.
12. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2012.
13. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2013.
14. Stepaniuk R., Orzeł A., Ewaluacja zmian w systemie transportu miejskiego Białegostoku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 1-2 .
15. Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkich ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej w świetle Programu Operacyjnego RPW 2007-2013, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 7-8 .
16. Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkiego ośrodka metropolitarnego w świetle projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 11.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a31c6ed7-84f3-4bee-9c1a-0713ef1c4950
Identyfikatory