Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a30fa461-9b59-4924-9c45-c01991d0194f

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Kopiroliza odpadowych tworzyw sztucznych z węglem kamiennym

Autorzy Wasielewski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Co-pyrolysis of waste plastics with coal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono najważniejsze kierunki i rezultaty badań nad kopirolizą odpadowych tworzyw sztucznych (OTS) z węglem kamiennym. Podczas tego procesu może ulec zmianom termiczne zachowanie węgla, zwłaszcza w zakresie temperatur, gdy węgiel występuje w stanie plastycznym. Wpływ ten zależy od rodzaju polimeru. Wyniki badań wskazują na możliwość prowadzenia kopirolizy OTS z węglem w bateriach koksowniczych bez istotnego wpływu na jakość koksu. Dodatek OTS do wsadu koksowniczego nie powinien przekraczać kilku procent.
EN The most important trends and research results on co-pyrolysis of waste plastics (WP) with coal have been presented. During this process, thermal behavior of coal may undergo changes, particularly in the temperature range when the coal occurs in a plastic state. This effect depends on the type of a polymer. The results of the research indicate to the possibility of co-pyrolysis of WP with coal in coke batteries without any significant effect on the quality of coke. The addition of WP to coking coal blend should not exceed a few percent.
Słowa kluczowe
PL odzysk odpadów   odpadowe tworzywa sztuczne   kopiroliza z węglem  
EN recovery of waste   waste plastics   co-pyrolysis with coal  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2016
Tom Nr 3-4
Strony 41--47
Opis fizyczny Bibliogr. 46 poz.
Twórcy
autor Wasielewski, R.
Bibliografia
1. Feng Z., Zhao J., Rockwell J., Bailey D., Huffmann G., Direct liquefaction of waste plastics and coliquefaction of coal-plastic mixtures. Fuel Processing Technology, 1996, 49, s. 17.
2. Ding W.B., Tuntawiroon W., Liang J., Anderson L.L., Depolymerization of waste plastics with coal over metal-loaded silica-alumina catalysts. Fuel Processing Technology, 1996, 49, 1-3, s. 49.
3. Barraza J., Moreno J., Martínez F.M., Bolaños A., Thermal and catalytic coliquefaction of a Colombian coal with a low density polyethylene. Ingenieria e Investigacion, 2010, 30, 1, s. 22.
4. Ishaq M., Ahmad I., Shakirullach M., Khan M.A., Rehman H., Bahader A., Pyrolysis of some whole plastics-coal mixtures. Energy Conversion and Management, 2006, 47, s. 3216.
5. Straka P., Nahunkova J., Brožova Z., Kinetics of copyrolysis of coal with polyamide-6. Journal of Analitycal Applied Pyrolysis, 2004, 71, s. 213.
6. Křiž V., Brožova Z., Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2007, 4,2, s. 39.
7. Sharypov V.I., Beregovtsova N.G., Kuznetsov B.N., Cebolla V.L., Collura S., Finqueneisel G., Influence of reaction parameters on brown coal–polyolefinic plastic co-pyrolysis behavior. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2007, 78, 2, s. 257.
8. Marsh H., Neavel R.C., Carbonization and liquid-crystal (mesophase) development: a common stage in mechanisms of coal liquefaction and coal blends for coke making. Fuel, 1980, 59, s. 511.
9. Jegorow B.M., Kutowoj P.M., Gonczarow B.F., O primenienii twardych polimerow w koksowanii. Koks i Khimija, 1984, 10, s. 15.
10. Jegorow W.M., Kutowoj P.M., Gonczarow B.F., Wlijanie twierdych polimerow na spiekajemost ugliej. Khimija Twierdowo Topliwa, 1985, 6, s. 32.
11. Jegorov W.M., Ispolzowanije otchodow plasticzeskich mass w ugolnych szychtach dla koksowanija. Koks i Khimija, 1997, 3, s. 19.
12. Uzumkesici E.S., Casal-Banciella M.D., McRae C., Snape C.E., Taylor D., Co-processing of single plastic waste streams in low temperature carbonization. Fuel, 1999, 78, 14, s. 1697.
13. Barskij W.D., Snieżko Ł.A., Iwaszczenko W.A., Fiedułow O.W., Madatow A.W., Koksowanie otchodow plastmass sowmiestno s ugolnoj szychtoj. 2. Rezultaty opytnych koksowanij. Koks i Khimija, 2000, 9, s. 30.
14. Barskij W.D., Snieżko Ł.A., Iwaszczenko W.A., Fiedułow O.W., Madatow A.W., Koksowanie otchodow plastmass sowmiestno s ugolnoj szychtoj. 2. Rezultaty opytnych koksowanij. Koks i Khimija, 2000, 12, s. 32.
15. Zubkova V.V., Influence of polyethylene terephthalate on the carbonization of bituminous coals and on the modification of their electric and dielectric properties. Fuel, 2006, 85, 12-13, s. 1652.
16. Bazegskij A., Sałtanow E., Zotkina N., Pianyh E., Koksowanije szycht iz kuznieckich uglijej s dobawkami otchodow plasticzeskich mass. Koks i Khimija, 2002, 10, s. 15.
17. Nomura S., Kato K., Nakagawa T., Komaki I., The effect of plastic addition on coal caking properties during carbonization. Fuel, 2003, 82, 14, s. 1775.
18. Nomura S., Kato K., Basic study on separate charge of coal and waste plastics in coke oven chamber. Fuel, 2005, 84, 4, s. 429.
19. Nomura S., Kato K., The effect of plastic size on coke quality and coking pressure in the co-carbonization of coal/plastic in coke oven. Fuel, 2006, 85, 1, s. 47.
20. Kato K., Nomura S., Fukuda K., Uematsu H., Development of waste plastics recycling process using coke ovens. The 5th European Coke and Ironmaking Congress Proceedings, 2005, Stockholm, Sweden, We6: 1.
21. Sakurovs R., Interactions between coking coals and plastics during co-pyrolysis, Fuel, 2003, 82, 15-17, s. 1911.
22. Krishnan S.H., Sharma R., Dash P.S., Haldar S.K., Biswas B., Use of waste plastics in coke making at Tata Steel. Ironmaking & Steelmaking, 2006, 33, 4, s. 288.
23. Sharma S., Ghoshal A.K., Study of kinetics of co-pyrolysis of coal and waste LDPE blends under argon atmosphere. Fuel, 2010, 89, 12, s. 3943.
24. Liao H., Zhao P., He Y., Yu G., Cai J., Li B., New process of co-coking of waste plastics and coal blend. The 5th European Coke and Ironmaking Congress Proceedings 2005, Stockholm, Sweden, We6: 2.
25. Cai J., Wang Y., Zhou L., Huang Q., Thermogravimetric analysis and kinetics of coal/plastic blends during co-pyrolysis in nitrogen atmosphere. Fuel Processing Technology, 2008, 89, 1, s. 21.
26. Zhou M., Liu C., Meng L., Wei X., Zheng Z., Estimate research on co-carbonization of blend coal with waste plastics. Procedia Earth and Planetary Science, 2009, 1, s. 807.
27. Hui Q., Study of Coke Making Experiments With Different Waste Plastic Blending. Iron & Steel, 2010, 45, 1, s. 96.
28. Díaz M.C., Edecki L., Steel K.M., Patrick J.W., Snape C.E., Determination of the Effects Caused by Different Polymers on Coal Fluidity during Carbonization Using High-Temperature 1H NMR and Rheometry. Energy Fuels, 2008, 22, 1, s. 471.
29. Melendi S., Diez M.A., Alvarez R., Barriocanal C., Plastic wastes, lube oils and carbochemical products as secondary feedstocks for blast-furnace coke production. Fuel Processing Technology, 2011, 92, s. 471.
30. Diez M.A., Alvarez R., Melendi S., Barriocanal C., Feedstock recycling of plastic wastes/oil mixtures in coke making. Fuel, 2009, 88, 10, s. 1937.
31. Diez M.A., Alvarez R., Melendi S., Barriocanal C., Feedstock recycling of plastic wastes in coke making. Coke and Chemistry, 2009, 52, 10, s. 464.
32. Vivero L., Barriocanal C., Álvarez R., Díez M.A., Effects of plastic wastes on coal pyrolysis behavior and the structure of semicokes. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2005, 74, 1-2, s. 327.
33. Domínguez A., Blanco C.G., Barriocanal C., Alvarez R., Díez M.A., Gas chromatographic study of the volatile products from co-pyrolysis of coal and polyethylene wastes. Journal of Chromatography, 2001, 918, 1, s. 135.
34. Diez M.A., Álvarez R., Gayo F., Barriocanal C., Moinelo S.R., Study of the composition of tars produced from blends of coal and polyethylene wastes using high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography, 2002, 945, 1-2, s. 161.
35. Melendi S., Diez M.A., Alvarez R., Barriocanal C., Relevance of the composition of municipal plastic wastes for metallurgical coke production, Fuel, 2011, 90 (4), s. 1309.
36. Sobolewski A., Wasielewski R., Utylizacja odpadowych tworzyw sztucznych przez koksowanie - otrzymywanie koksu z mieszanki węglowej z dodatkiem odpadowych tworzyw sztucznych. Karbo-Energochemia-Ekologia, 1998, 9, s. 313.
37. Sobolewski A., Wasielewski R., Ob utilizacji otchodow plasticzeskich mass w processe koksowanija. Koks i Khimija, 2004, 12, s. 34.
38. Wasielewski R. Sobolewski A., Polaczek J., Energetyczna waloryzacja odpadowych tworzyw sztucznych,. Informacja INSTAL, 1999, 9, s. 32.
39. Wasielewski R., Sobolewski A., Utylizacja odpadowych tworzyw sztucznych przez koksowanie - przemysłowe próby koksowania mieszanki węglowej z dodatkiem przetworzonych OTS. Karbo-Energochemia-Ekologia, 1998, 45, 11, s. 347.
40. Sobolewski A., Wasielewski R., Figa J., Usuwanie chloru z mieszaniny odpadowych tworzyw sztucznych jako warunek ich energetycznego i surowcowego wykorzystania. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2000, 5, s. 183.
41. Collin G., Bujnowska B., Polaczek J., Co-coking of coal with pitches and waste plastics. Fuel Processing Technology, 1997, 50, s. 179.
42. Żmuda W.A., Długosz A., Woyciechowski W., Budzyn S., Metoda utylizacji materiałów odpadowych pochodzenia organicznego w procesie koksowania węgli kamiennych. Gospodarka Paliwami i Energią, 1998, 3, s. 11.
43. Okuwaki A., Feedstock recycling of plastics in Japan. Polymer Degradation and Stability, 2004, 85, s. 981.
44. Wasielewski R., Sobolewski A., Tkacz B., Filipiak B., „Recykling odpadowych jonitów w baterii pieców koksowniczych”. Recykling i odzysk odpadów polimerowych, Pr. zbior. pod red. J. Kijeńskiego, A.K. Błędzkiego i R. Jeziórskiej, PWN, Warszawa, 2011, s. 119.
45. Wasielewski R,. Sobolewski A., Study on thermal recycling of ion-exchange resins by co-pyrolysis. Przemysł Chemiczny, 2010, 89 (6), s. 787.
46. Wasielewski R., Sobolewski A., Industrial utilization of spent ion-exchange resin in the coke battery. Coke and Chemistry, 2011, 54 (2), s. 66-71.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a30fa461-9b59-4924-9c45-c01991d0194f
Identyfikatory