Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a2f47987-a452-46a7-aad3-208c1dd00cc1

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza wpływu generacji źródeł wiatrowych na poziom kształtowania się cen energii elektrycznej na rynku SPOT

Autorzy Pieczarko, R.  Sołtysik, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of the impact of wind sources generation on the level of electricity prices on the SPOT market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano wyniki przeprowadzonego badania wpływu generacji ze źródeł wiatrowych na kształtowanie się poziomu cen na rynku fizycznym spot dla energii elektrycznej. Opracowany model wykorzystano do oceny wpływu dynamiki przyrostu mocy zainstalowanej i sprawności źródeł na poziom cen. W referacie przedstawiono także historyczną zmienność wpływu generacji wiatrowej oraz rekomendacje handlowe.
EN The article describes the results of conducted analysis concerning the impact of wind sources generation on the level of electricity prices on the physical SPOT market. Developed model was used to assess the impact of the growth rate of the installed capacity and the efficiency of sources on the electricity price level. The paper also presents the historical volatility of the impact of wind generation and trading recommendations as well.
Słowa kluczowe
PL generacja wiatrowa   energia elektryczna   współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej  
EN wind power   electricity price   utilization of installed capacity  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2017
Tom R. 93, nr 4
Strony 78--81
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pieczarko, R.
autor Sołtysik, M.
Bibliografia
[1] http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/ALL//?uri=URISERV:l 27067
[2] http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/ dyrektywy/4925,DzU-UE-L-0914016.html
[3] http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/ dyrektywy/1271,DzU-L-283-z-27102001.html
[4] https://www.tge.pl/pl/27/aktualnosci/665/tge-konczy-rok- 2015-z-najwyzszymi-w-historii-wolumenami-na-rynkach-spotenergii- elektrycznej-i-gazu
[5] http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energiaelektryczna/ odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze
[6] http://www.pse.pl/index.php?dzid=115&did=581
[7] Hossa T., Sokołowska W., Fabiasz K., Filipowska A., Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej, Rynek Energii, (2014), nr.2, 61-68
[8] http://www.pse.pl/index.php?modul=21&id_rap=24
[9] Góra A., Strzała K., Prognozowanie ceny energii na TGE SA – analiza empiryczna, Zarządzanie i Finanse (2013), R. 11, nr.3, cz.2, 17-32
[10] Popławski T., Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii, Przegląd Elektrotechniczny, (2006), nr.9, 41-43
[11] Halicka K., Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na giełdzie energii, Rynek Energii, (2010) nr.1, 20-23
[12] Weron R., Modeling and forecasting electricity loads and proces. A Statistical Approach, Wiley Finance (2006)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a2f47987-a452-46a7-aad3-208c1dd00cc1
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2017.04.20