Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a29ec5ef-2ac0-468b-b27d-0e6bd446d1d2

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywności produktu w fazie schyłkowej na przykładzie kopalni piasku x

Autorzy Turek, M.  Michalak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rationalization of processes and resources oriented towards the improvement of product effectiveness in a declining stage based on x sand mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy przeprowadzają w artykule analizę istniejących procesów i zasobów związanych z produkcją piasku podsadzkowego, który znajduje się obecnie w schyłkowej fazie cyklu życia produktu. Głównym celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie kluczowych zmian w procesach produkcyjnych i posiadanych zasobach badanego przedsiębiorstwa, które pozwolą przedłużyć cykl życia badanego produktu. Oceny efektywności proponowanych rozwiązań dokonano w kategoriach korzyści utraconych oraz korzyści uzyskanych w dwóch przekrojach – dla całego przedsiębiorstwa oraz dla konkretnej inwestycji.
EN In the article the Authors conducted an analysis of the existing processes and resources connected with production of filling sand which is currently placed at a declining stage of product lifecycle. The purpose of the conducted research is to project the key changes in production processes and resources owned by the examined enterprise which allows to extend the lifecycle of the analyzed product. Effectiveness assessment of the proposed solutions was conducted in two categories of lost and gained benefits, in two dimensions – for the whole enterprise and for a particular investment.
Słowa kluczowe
PL efektywność inwestycji   cykl życia produktu   racjonalizacja  
EN investment effectiveness   product life cycle   rationalization  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 66
Strony 207--217
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Turek, M.
autor Michalak, A.
Bibliografia
1. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWE, Warszawa 2006.
2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. PWE, Warszawa 1993, s. 338-342.
3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001, s. 291.
4. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
5. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2007.
6. Sojkin B. (red.): Zarządzanie produktem PWE, Warszawa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a29ec5ef-2ac0-468b-b27d-0e6bd446d1d2
Identyfikatory