Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a295dc17-7378-4728-bfbc-85b82177c58d

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Model matematyczny generatora wiatrowego z wariatorem przy asymetrycznym obciążeniu R-L

Autorzy Czaban, A.  Lis, M.  Klatow, K.  Sosnowski, J.  Gastołek, A. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Mathematical model of electric power generator with variator driven by wind turbine and loaded by unbalanced three-phase circuit RL
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy, sformułowano ogólny model matematyczny zespołu elektroenergetycznego składającego się z generatora asynchronicznego, wariatora oraz asymetrycznego obciążenia RL. Równania stanu zapisano w postaci normalnej Caushego. Przeprowadzono analizę numeryczną procesów nieustalonych zachodzących w badanym obiekcie. Układ elektromechaniczny uwzględnia podatność transmisji ruchu. Do sformowania różniczkowych równań stanu wykorzystano podejścia energetyczne dla układów nieholonomicznych.
EN In the paper a general mathematical model of an electric power system is formulated. The system consists of asynchronous generator, variator an unbalanced three-phase resistive-inductive load circuit. State equations in Cauchy’s standard form are given. A numerical analysis of transient processes, occurring in the investigated object, was carried out. The flexibility of motion transmission in electromechanical system is taken into account. The energy approaches for were used in order to formulate the differential equations.
Słowa kluczowe
PL zasada Hamiltona   Euler-Lagrange’a system   zespół elektryczny   system nieholonomiczny  
EN Hamilton’s principle   Euler-Lagrange’s system   electrical set   nonholonomic systems  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2016
Tom Nr 2 (110)
Strony 103--109
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Czaban, A.
autor Lis, M.
autor Klatow, K.
autor Sosnowski, J.
  • Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, iess@el.pcz.czest.pl
autor Gastołek, A.
  • Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, iess@el.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1]. Butienin N.: Wstąp w mechanikę analityczną. Moskwa: Nauka, 1971.
[2]. Czaban A.: Modelowanie matematyczne procesów oscylacyjnych w systemach elektromechanicznych. W-wo T. Soroki, Lwow, 2008.
[3]. Czaban A.: Zasada Hamiltona-Ostrogradskiego w układach elektromechanicznych. W-wo T. Soroki, Lwow, 2015.
[4]. Lis M.: Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w elektrycznych układach napędowych o złożonej transmisji ruchu. Monografia. W-wo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013.
[5]. Rusek A.: Stany dynamiczne układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykorzystania. Monografia. W-wo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2012.
[6]. Czaban A., Lis M. Gastołek A., Sosnowski J.: Modelowanie matematyczne pracy generatorów indukcyjnych w złożonych układach energetycznych. XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie. Wieliczka, 28 czerwca - 1 lipca 2015.
[7]. Tchaban V.: Podstawy teorii procesów przejściowych w układach elektromaszynowych. – Lwow: High School, 1980 – 200 s.
[8]. White D.C., Woodson H.H.: Electromagnetic Energy Conversion, New-York, John Wiley & Sons, Inc, 1958.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a295dc17-7378-4728-bfbc-85b82177c58d
Identyfikatory