Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a2831558-b5d7-4231-becc-d83d06cbe74f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Risk types in notifications on motor vehicles in the RAPEX

Autorzy Pigłowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Typy ryzyka w powiadomieniach dotyczących pojazdów silnikowych w systemie RAPEX
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper examined which risk type was most frequently notified on motor vehicles and what was its relationship with: year, notifying country, country of origin, and measures adopted by the notifying country. The data originated from Rapid Alert System for dangerous non-food products (RAPEX) database and concerned the period from 2005 to 2015. The cluster analysis and scatterplots using Statistica 12 was adopted. It was found that the risk type was directly related with the notifying country, followed by: year, country of origin and measures adopted. The most frequent risk was injury and the number of notifications in this area have increased over the last years. The notified motor vehicles originated predominatingly from Germany and also this country most frequently notified these products. The measures towards to notified vehicles were usually taken by the economic operator.
PL Zbadano, który typ ryzyka jest najczęściej zgłaszany wobec pojazdów silnikowych i jaka jest jego zależność z rokiem, krajem zgłaszającym, krajem pochodzenia i przyjętymi środkami. Dane pochodziły z bazy danych Systemu Szybkiego Informowania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych (RAPEX) i obejmowały okres od 2005 do 2015 roku. Wykorzystano analizę skupień i wykresy rozrzutu posługując się programem Statistica 12. Stwierdzono, że typ ryzyka był bezpośrednio związany z krajem zgłaszającym, a następnie z rokiem, krajem pochodzenia i przyjętymi środkami. Najczęściej zgłaszanym ryzykiem było zranienie, a liczba powiadomień z tego zakresu wzrosła w ostatnich latach. Zgłaszane pojazdy silnikowe pochodziły przede wszystkim z Niemiec i także ten kraj najczęściej zgłaszał te produkty. Środki wobec zgłaszanych pojazdów przeważnie podejmowane były przez przedsiębiorcę.
Słowa kluczowe
PL System Szybkiego Informowania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych   RAPEX   typ ryzyka   pojazd silnikowy  
EN Rapid Alert System for dangerous non-food products   RAPEX   risk types   motor vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 374--376
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pigłowski, M.
Bibliografia
1. European Commission, Guidance Document on the Relationship Between the General Product Safety Directive (GPSD) and Certain Sector Directives with Provisions on Product Safety (Directives on Medical Devices, Construction Products, Machinery, Medicinal Products and Motor Vehicles). Second Chapter, European Commission, Brussels 2005.
2. European Commission, Keeping European Consumers safe. Rapid Alert System for dangerous non-food products. 2014 COMPLETE STATISTICS, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
3. European Commission, Rapid Alert System for dangerous nonfood products, http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/, 14.07.2016.
4. European Commission, Rapid Alert System for dangerous products. 2015 RESULTS, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
5. European Parliament, Council, Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety, OJ L 2002, No. 11.
6. Marucheck A., Greis N., Mena C., Cai L., Product safety and security in the global supply chain: Issues, challenges and research opportunities, “Journal of Operations Management” 2011, No. 29.
7. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA), Data on production of passenger cars, OICA, Paris 2016.
8. Pose-Juan E., Fernández-Cruz T., Simal-Gándara J., State of the art on public risk assessment of combined human exposure to multiple chemical contaminants, “Trends in Food Science & Technology” 2016, No. 55.
9. Winkle T., Development and Approval of Automated Vehicles: Considerations of Technical, Legal, and Economic Risks, In: Maurer M., Gerdes J.C., Lenz B., Winner H. (Eds.), Autonomous Driving. Technical, Legal and Social Aspects, Springer- Verlag Berlin Heidelberg, Berlin 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a2831558-b5d7-4231-becc-d83d06cbe74f
Identyfikatory