Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a27e7ff4-fd10-4fd8-acbf-89ba3aa25a9f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia środowiska hałasem komunikacyjnym na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

Autorzy Szyszlak-Bargłowicz, J.  Słowik, T.  Zając, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Traffic noise pollution of the Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań natężenie ruchu oraz emisji hałasu, wskaźnika określającego stan zanieczyszczenia środowiska hałasem - równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeqD) przy drodze Krasiczyn - Korytniki znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Wyniki pomiarów natężenia ruchu wskazują, że nie jest to droga o dużym natężeniu ruchu, a znaczny udział w strukturze pojazdów poruszających się po tej drodze mają rowery, zwłaszcza w okresie letnim. Pomierzony hałas komunikacyjny według subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu, był hałasem o średniej uciążliwości. Natomiast według skali komfortu akustycznego były to przeciętne warunki akustyczne.
EN This paper presents the results of traffic and noise imission, an indicator describing the state of noise pollution - equivalent sound pressure level (LAeqD) on the road Krasiczyn - Korytniki located in the Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Traffic measurement results indicate that there is a road with heavy traffic and a significant share in the vehicles on the road have bikes, especially in the summer. Traffic noise measured by a subjective rating scale feelings noise, medium noise was a nuisance. How-ever, according to the scale of acoustic comfort were the average acoustic conditions.
Słowa kluczowe
PL hałas komunikacyjny   motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska  
EN traffic noise   motoring pollution of environment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 144--147
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.,wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szyszlak-Bargłowicz, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Słowik, T.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Zając, G.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.; Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1999.
[2] Koszarny Z. Szata W.: Narażenie ludności Warszawy na hałas uliczny. Cz. I i II, Roczn. PZH 1987, 1-2.
[3] PN - 81/N - 01306. Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.
[4] PN - ISO 1996 - 1. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.
[5] PN - ISO 1996 - 2. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
[6] PN - ISO 1996 - 3. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.
[7] Rączkowski G. (red.): Parki krajobrazowe w Polsce. Monografia. IOŚ, Warszawa 2004.
[8] Prawo ochrony Środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. DzU 2001, art. 62, poz. 627.
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. DzU 2002 art. 8, poz. 81.
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. DzU 2004, art. 178, poz. 1841.
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. DzU 2011, art. 140, poz. 824.
[12] Stan środowiska w województwie podkarpackim w roku 2005. (Pod kier. Suchy M.). WFOŚiGW w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
[13] Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1999 r. IOŚ, BMŚ, Warszawa 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a27e7ff4-fd10-4fd8-acbf-89ba3aa25a9f
Identyfikatory