Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a205c158-4578-4165-a895-16eb32af65b1

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna przebiegów udarowych. Wyniki badań

Autorzy Figoń, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Numerical analysis of surge waveforms, research results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy nakładają się składowe mające charakter tłumionych oscylacji. Są one niepożądane, ponieważ utrudniają identyfikację parametrów przebiegu. W celu ich eliminacji zastosowano algorytmy wstępnego przetwarzania danych. Zaprezentowano wyniki badań numerycznych uzyskane z wykorzystaniem opisanych algorytmów.
EN This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having the character of damped oscillations impose on surge waveforms. They are unwanted because they make it difficult to identify the course of parameters. In order to eliminate them, preprocessing algorithms have been applied here. The paper presents the results of numerical obtained by the described algorithms.
Słowa kluczowe
PL napięcie udarowe piorunowe   analiza danych   filtracja cyfrowa   wyznaczanie parametrów  
EN lightning impulse voltages   data analysis   digital filtering   parameters evaluation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 1
Strony 54--57
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Figoń, P.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, pfigon@wat.edu.pl
Bibliografia
[1] Polska Norma PN-92/E-04060, Wysokonapięciowa technika probiercza, Ogólne określenia i wymagania probiercze.
[2] Zydroń P., Roehrich J., Wytwarzanie i numeryczne modelowanie udarów napięciowych piorunowych, Elektrotechnika i Elektronika,26 (2007), 79-85
[3] Zydroń P., Janiszewski P., Numeryczne wyznaczanie parametrów udarów piorunowych. Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum Inżyniera Wysokich Napięć IW-2000, (2000), 445-450
[4] Zydroń P., Przetwarzanie i analiza sygnałów wysokonapięciowych udarów piorunowych, Przegląd Elektrotechniczny, 11b (2010), 304-307
[5] Flisowski Z.,Technika Wysokich Napięć, PWN 2010
[6] Figoń P., Analiza numeryczna przebiegów udarowych. Algorytmy obliczeniowe. IX Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów”, (2015), 32-36
[7] Lewin P.L., Tran T.N., Swaffield D.J., H, Hőllstrőm J.K., Zero-Phase Filtering for Lightning Impulse Evaluation: A K-Factor filter for the revision of IEC60060-1 and -2, 23 (2008), 3-12
[8] Matlab Signal Processing Toolbox. www.mathworks.com.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a205c158-4578-4165-a895-16eb32af65b1
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.01.12