Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a1bef0a7-4b70-4bbe-b261-0d99639d6c79

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Rozważania o jakości oddawania barw źródeł światła, wyrażanej wskaźnikiem Ra (CRI), uwzględniające fizjologię widzenia oraz zagadnienia techniczno-prawne

Autorzy Fryc, I.  Fryc, J.  Wąsowski, K. A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Considerations about determining color rendering of light sources
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w przypadku niektórych źródeł typu LED, prowadzić do niejednoznacznych i mylnych wniosków dotyczących jakości oddawania barw przez te źródła.
EN The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the color quality of some light sources.
Słowa kluczowe
PL kolorymetria   oddawanie barw   źródło światła  
EN colorimetry   color rendering   light source  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 2
Strony 218--223
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Fryc, I.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45d, i.fryc@pb.edu.pl
autor Fryc, J.
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, ul. Jana Kilińskiego 1,15-089 Białystok, justyna.fryc@umb.edu.pl
autor Wąsowski, K. A.
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, k.wasowski@wpia.uw.edu.pl
Bibliografia
[1] Albert H. Munsell, Atlas of the Munsell Color System, (1915)
[2] Publikacja CIE, 8 band Spectral Band Method (SBM), deviation from full radiator, 1948
[3] British Standard, Specification for artificial daylight for the assessement of colour; (BS 950, 1967a; BS950, 1967 b).
[4] Bouma P.J., Physical aspects of colour; an introduction to the scientific study of colour stimuli and colour sensations, Eindhoven: Philips Industries Technical and Scientific Literature
[5] Publikacja CIE 13.2-1974
[6] Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, Dz.U.2002 nr 169
[7] PN-EN 12464-1:2012, Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach
[8] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy, (Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1502).
[9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r
[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
[11] Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 244/2009
[12] Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 245/2009
[13] Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1194/2012
[14] https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/stanowiskopkn-w-sprawie-dobrowolnosci-pn
[15] Publikacja CIE 177:200 7
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a1bef0a7-4b70-4bbe-b261-0d99639d6c79
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.02.55