PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

O potrzebie kształcenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Need of educating the people about the public safety online
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego leży na wielu wyspecjalizowanych instytucjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę realizują w szczególności: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, straże miejskie (gminne). Przyjmując, że dążenie do zrozumienia prawdy i przekazywanie mądrości z pokolenia na pokolenie jest szczególnie wzniosłą działalnością człowieka oraz dostrzegając wielką rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, określa się dogmaty funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej. Na skutek tego uczelnie oraz inne instytucje badawcze przeprowadzają misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, windują jednocześnie niekwestionowany wkład w oryginalność gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju kultury, a dodatkowo współkształtują kanony obowiązujące w życiu publicznym. Misją niniejszej publikacji jest aproksymacja czytelnikowi występujących teorii i definicji dotyczących potrzeby szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
EN
The duty of ensuring the public safety lies on many specialized institutions. In the Republic of Poland this function, in particular, is fulfilled by the following institutions: Police, Border Guard, the Internal Security Agency, State Security Services, Military Police , municipal guards (commune). Assuming that the aspiration to find the truth and to hand the knowledge down from generation to generation is the particularly important human activity and noticing the fundamental .role of science in creating civilizations, the principles of higher education and scientific activity are determined. Because of that, the universities and other research institutions carry out the mission of the particular importance for the state. They also have the indisputable contribution to the development of culture and innovation of the economy, as well as they are co-shaping the standards being applicable in the public life. The intention of the paper is to introduce the theories and definitions dealing with the necessary online training concerning the public safety.
Rocznik
Strony
157--168
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • [1] Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).
 • [2] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. z 2011 r. nr 179 poz. 1065 (uchylone).
 • [3] Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1818.
 • [4] Bogdalski P., Bukowiecka D., Częścik R., Zdrodowski B., Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, Szczytno 2014.
 • [5] Wiśniewski B., Zalewski S. (red.) Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006.
 • [6] Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
 • [7] Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.
 • [8] Demczuk A., Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2016.
 • [9] Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Ministerstwo Łączności, Warszawa 2000.
 • [10] Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość, podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.
 • [11] Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Rzeszów 2009..
 • [12] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dz.U. z 2007 r. nr 188 poz. 1347 (uchylone 1.10.2018).
 • [13] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dz.U. z 2011 r. nr 246 poz. 1470 (uchylone 1.10.2018).
 • [14] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. z 2018 r. poz. 1861.
 • [15] Plebańska M., Tajniki szkolenia na odległość, Warszawa 2011.
 • [16] Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2005.
 • [17] Clarke A., E-learning, nauka na odległość, Warszawa 2007.
 • [18] Górnikiewicz J. Z., Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Białystok 2004.
 • [19] Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.
 • [20] Kubiak M. J., Internet dla nauczycieli – nauczanie na odległość, Warszawa 1997.
 • [21] Kubiak M. J., Wirtualna edukacja, Warszawa 2000.
 • [22] Sroka H., Stanek S., Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Katowice 2005.
 • [23] Mischke J., Akademia on-line, Łódź 2005.
 • [24] Kramek Z., Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej, Radom 2007.
 • [25] Woźniak J., E-learning w biznesie i edukacji, Warszawa 2009.
 • [26] Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Rzeszów 2009.
 • [27] Penkowska G., Meandry e-learningu, Warszawa 2010.
 • [28] Gocłowska B., Łojewski Z., Platformy edukacyjne – administrowanie i zarządzanie, Lublin 2008.
 • [29] Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.
 • [30] Stecyk A., ABC e-learningu — system LAMS, Warszawa 2008.
 • [31] Górnikiewicz J. Z., Instytucje w USA oferujące studia na odległość, Toruń 2004.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a1b33ca2-0589-4ffc-9719-b125d3fa7050
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.