Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a1ac3966-1b58-46d3-bc2e-b93e3cf2f41f

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych

Autorzy Fabisiak, L.  Ziemba, P. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN Selected methods of multi criteria decision aid in estimate web usablity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W literaturze podano wiele metod i narzędzi wspierających procesy podejmowania decyzji. Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego problemu bądź środowiska warunkującego dane rozwiązania. Przedstawione podejście do wielokryterialnej oceny problemu decyzyjnego pozwoliło na porównanie dwóch metod: AHP i Promethee II. Narzędzia te umożliwiły stworzenie rankingu najlepszych serwisów internetowych. W badaniach wykorzystano takie same wagi kryteriów i wartości wariantów dla kolejnych kryteriów. Zastosowana koncepcja definiowania wariantów pozwoliła na łatwe powiązanie wyników badań z określeniem wartości preferencji porównywalnych wariantów według przyjętych kryteriów. Różnice między rankingami wariantów uzyskanymi za pomocą poszczególnych metod biorą się przede wszystkim z różnic między procedurami obliczeniowymi stosowanymi w każdej z nich. Ponadto różne są funkcje preferencji w tych metodach. W metodzie Promethee II zastosowano kryterium z liniową funkcją preferencji, a w AHP – funkcję „schodkową”, zwiększającą wartość obliczanej zmiennej „skokowo” po przekroczeniu przez zmienne ustalonego progu. Jednocześnie trudno określić, który z wyznaczonych rankingów jest właściwszy.
EN The paper is focuses on a proper methodical appraisal to selection of method in web usability. Assessment methods is the use of multi-criteria methods in the context of the problems. The classification of alternative was executed as regard on the largest ratings, which was confirmed by tests online. To verifying the results of estimate the method of AHP and Promethee II was used. Using the methods mentioned created separate rankings of websites. Conclusion from the research conducted ends the study.
Słowa kluczowe
PL proces podejmowania decyzji   wielokryterialna ocena   Promethee II   AHP   analiza wielokryterialna  
EN multi-criteria analysis   multi-criteria evaluation   decision-making process   Promethee II   AHP analysis  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 21--33
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Fabisiak, L.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, luiza.fabisiak@wneiz.pl
autor Ziemba, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. A Multicriteria Approach to Evaluate District Heating System Options, red. S. Ghafghazi, „Applied Energy” 2010, No. 87.
2. Brans J.P., Mareschal B., Promethee Methods, w: Multiple Criteria Decision Analysis, red. J. Figueira, Springer, Boston 2005.
3. Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W., Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, w: Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji, red. O. Downarowicz, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.
4. http://panel.pbi.org.pl/megapanel.php (12.2010).
5. http://www.ideo.pl (12.2010).
6. Miszczyński M., Wielokryteriowa optymalizacja dyskretna. Wybrane metody, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
7. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003.
8. Pearrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Helion, Gliwice 2002.
9. PROMETHEE: A Comprehensive Literature Review on Methodologies and Applications, red. Behzadian M., „European Journal of Operational Research” 2010, No. 200.
10. Saaty T.L., How to Make a Decision: the Analytic Hierarchy Process, „European Journal of Operational Research” 1990, No. 48.
11. Saaty T.L., The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement of Intangible Criteria and for Decision-Making, w: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, Boston 2005.
12. User Preferences Based Software Defect Detection Algorithms Selection Using MCDM, red. Y. Peng, „Information Sciences” 2010, doi:10.1016/j.ins.2010.04.019 (04.2011).
13. Zdanowicz R., Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji procesów wytwarzania, „Pomiary Automatyka i Robotyka” 2006, nr 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a1ac3966-1b58-46d3-bc2e-b93e3cf2f41f
Identyfikatory