Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a1a19592-22e7-4577-918f-85ac4d91a4d6

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Effect of surface layer modification method on thermal stability of electroless metallized polylactide

Autorzy Moraczewski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ metody modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność termiczną metalizowanego polilaktydu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The effect of different methods of surface layer modification on the thermal stability of electroless metallized polylactide (PLA) was investigated. The modification of polylactide was carried out by chemical or plasma methods, using acidic KMnO4or alcoholic NaOH solutions. The oxidation induction temperature (OIT) and thermogravimetric properties of the metallized samples were determined. The study showed that the surface layer of the modified PLA was only slightly changed when using KMnO4solution, which did not significantly influence the thermal stability of the samples. On the other hand, alcoholic NaOH solution clearly etched the surface of the examined samples with consequent deterioration of their thermal stability.
PL Zbadano wpływ wybranych metod modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność termiczną bezprądowo metalizowanego polilaktydu (PLA). Modyfikację prowadzono metodą plazmową lub chemiczną, za pomocą kwasowego roztworu KMnO4lub alkoholowego roztworu NaOH. Oznaczano temperaturę indukcji utleniania (OIT) i właściwości termograwimetryczne metalizowanych próbek. Stwierdzono, że roztwór KMnO4tylko w niewielkim stopniu zmieniał warstwę wierzchnią modyfikowanego PLA, co nie miało dużego wpływu na zmianę odporności termicznej próbek, natomiast alkoholowy roztwór NaOH wyraźnie trawił powierzchnię badanych próbek, a w konsekwencji wpływał na pogorszenie ich odporności termicznej.
Słowa kluczowe
PL polilaktyd   bezprądowe metalizowanie   odporność termiczna  
EN polylactide   electroless metallization   thermal stability  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2017
Tom T. 62, nr 10
Strony 750--756
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor Moraczewski, K.
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland, kmm@ukw.edu.pl
Bibliografia
[1] Tiganis B.E., Burn L.S., Davis P., Hill A.J.: Polymer Degradation and Stability 2002, 76, 425. http://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(02)00045-9
[2] Tavares A.C., Gulmine J.V., Lepienski C.M., Akcelrud L.: Polymer Degradation and Stability 2003, 81, 367. http://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(03)00108-3
[3] Hutchinson J.M.: Progress in Polymer Science 1995, 20, 703. http://dx.doi.org/10.1016/0079-6700(94)00001-I
[4] Gates T.S., Grayson M.A.: The American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal 1998, 2, 925.
[5] Carrasco F., Pages P., Pascual S., Colom X.: European Polymer Journal 2001, 37, 1457. http://dx.doi.org/10.1016/S0014-3057(00)00251-2
[6] Pospı́šil J., Habicher W.D., Pilař J. et al.: Polymer Degradation and Stability 2002, 77, 531. http://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(02)00112-X
[7] “Plastics Additives Handbook” (Eds. Zweifel H., Maier R.D., Schiller M.), Carl Hanser Verlag 2009.
[8] Moroi G.J.: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2004, 71, 485. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-2370(03)00133-5
[9] Chiu S.J., Cheng W.H.: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2000, 56, 131. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-2370(00)00087-5
[10] Gorghiu L.M., Jipa S., Zaharescu T. et al.: Polymer Degradation and Stability 2004, 84, 7. http://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(03)00265-9
[11] Mallory G.O.: “Electroless plating: Fundaments and 756 POLIMERY 2017, 62, nr 10 applications”, Noyes Publications/William Andrew Publications, New York 2002.
[12] Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Applied Surface Science 2015, 346, 11. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.03.202
[13] Stepczyńska M.: Journal of Food Engineering 2014, 126, 56. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.10.038
[14] Rytlewski P., Mróz W., Żenkiewicz M. et al.: Journal of Materials Processing Technology 2012, 212, 1700. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2012.03.019
[15] Malinowski R.: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 2016, 377, 59. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.04.028
[16] Schramm R., Reinhardt A., Franke J.: “Capability of biopolymers in electronics manufacturing”, Materials of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), Congress Centre Bad Aussee, Bad Aussee, Austria, 09 May–13 May 2012, p. 345.
[17] Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R. et al.: Materials Chemistry and Physics 2015, 153, 135. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2014.12.045
[18] Moraczewski K., Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Polimery 2015, 60, 492. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.492
[19] Yang J., Wan Y.Q., Wang S.G. et al.: Polymer International 2003, 52, 1892. http://dx.doi.org/10.1002/pi.1272
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a1a19592-22e7-4577-918f-85ac4d91a4d6
Identyfikatory
DOI dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.750