Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a16fd035-be59-4b01-ad16-e9412ef15d18

Czasopismo

Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza metod ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników w wybranych krajach

Autorzy Neverova-Dziopak, E.  Preisner, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of methods for determination of conditions of municipal wastewater discharge into recipients in selected countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki analizy porównawczej metod będących podstawą do ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników oraz regulacji prawnych, dotyczących kryteriów ich oczyszczania w wybranych państwach. Szczególną uwagę zwrócono na wymagany stopnień usuwania związków biogennych ze ścieków. Analiza różnych podejść do problemu warunków odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych w różnych państwach potwierdziła skomplikowany charakter zagadnień dotyczących normowania jakości wody oraz ustalania dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. W artykule zdefiniowano założenia różnych podejść metodycznych w zakresie opracowania standardów jakości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono sposób ustalania warunków wprowadzenia ścieków do odbiorników w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach będących wcześniej częścią byłego Związku Radzieckiego. Przeanalizowano wady i zalety stosowanych metod oraz współczesne tendencje w zakresie opracowywania kryteriów dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych w różnych państwach. Analizowane zagadnienia zilustrowano przykładami wymogów prawnych dotyczących obowiązującego stopnia oczyszczania ścieków komunalnych w krajach unijnych oraz w krajach nienależących do UE.
EN Results of comparative analysis of methods for determination of treated urban wastewater discharge conditions as well as of the legal regulations for the wastewater treatment in selected countries were presented. Particular attention was paid to required level of nutrient removal from the wastewater. Analysis of a variety of approaches to the conditions of wastewater discharge into surface waters across different countries confirmed the complexity of issues related to water quality rating as well as to permissible loads of pollutants introduced into the aquatic environment. The paper defined basic assumptions of existing methodological approaches related to development of treated effluent quality standard. The procedure for establishing conditions for wastewater discharge into recipients in some member states of the European Union and in former Soviet Union countries was introduced. Advantages and disadvantages of applied methodologies were analyzed together with modern trends in development of urban wastewater treatment criteria in different countries. The issues discussed were illustrated with examples of legal requirements concerning required level of municipal wastewater treatment in the EU and non-EU countries.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie ścieków   regulacje prawne   odprowadzanie ścieków  
EN wastewater treatment   legal regulations   wastewater discharge  
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski
Czasopismo Ochrona Środowiska
Rocznik 2015
Tom Vol. 37, nr 1
Strony 3--9
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab.
Twórcy
autor Neverova-Dziopak, E.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, elenad@agh.edu.pl
autor Preisner, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, preisner@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States.
2. Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water.
3. Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life.
4. Council Directive 79/923/EEC of 10 November 1979 on the quality required of shellfish waters.
5. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption.
6. Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community.
7. Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment.
8. Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources.
9. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for community action in the field of water policy.
10. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. nr 115, poz. 1229.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. nr 137, poz. 984.
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. nr 27, poz. 169.
13. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 19 marca 2014 r.
14. B. KOSZEWSKA: Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych a prawo polskie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2013.
15. J. BEVER, A. STEIN, H. TEICHMANN: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków – Eliminacja azotu i fosforu, sedymentacja i filtracja. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1997.
16. Memento technique de l’eau, Dixieme edition. Degremont, Rueil-Malmaison 2005.
17. Metodiczeskije ukazania po razrabotke normatiwow predelno dopustimych sbrosow wrednych wieszestw w powierchnostnyje wodnyje obiekty (Utochnionnaja redakcja). Ministerstwo prirodnych resursow Rossii, Moskwa 1999, s. 14.
18. Prawiła ochrany powierchnostnych wod (Typowyje położenia). Goskomprirody SSSR, Moskwa 1991, s. 35.
19. Establishing a Dynamic System of Surface Water Quality Regulation: Guidance for Countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. OECD, 2011 (draft).
20. P. BUIJS: Guidelines for Use and Implementation of the New System of Surface Water Quality Standards. Water Governance in the Western EECCA Countries, 2009.
21. P. BUIJS: Proposed System of Surface Water Quality Standards for Moldova: Technical Report. OECD, 2007.
22. K razwiriju regionalnego sotrudniczestwa po obezpieczeniju kaczestwa wody w Centralnej Azji.Diagnosticzeskij dokład i plan razwirija sotrudniczestwa. Ewropejskaja ekonomiczeskaja komissija OON w sotrudniczestwie z regionalnym centrom Centralnoj Azji, 2011.
23. Metodika prowiedienia technologiczeskogo kontrola raboty soorużenij po oczistkie stocznych wod. Agenstwo Respubliki Kazachstan po Dela, Stroitelstwa i Ziliszno-Komunalnogo Choziajstwa. Astana, 2011.
24. E.S. GOGINA: Udalenie biogennych elementow iż stocznych wod. Moskowskij Gosudarstwiennyj Stroitelnyj Uniwersytet, Moskwa 2010.
25. HELCOM Recommendation 28E/5 Municipal Wastewater Treatment, HELCOM Baltic Sea Action Plan adopted on 15 November 2007 in Krakow, Poland.
26. A.N. NIKOLAJEW, E.M. KRUCZICHIN, O.M. MAKRUSZEWA: Obespieczenie rosyjskich normatywow i trebowanij Helcom po sarosu azota i fosfora w Basejn Baltijskogo moria (http://kreal.spb.ru/o_kompanii/stati_publikacii/obespechenie_rossijskih_normativov_i_trebovanij_helkom_po_sbrosu_azota_i_fosfora_v_bassejn_baltijskogo_morja).
27. Techniczeskij kodeks ystanowiwszejsia praktyki TKP 17.06-08-2012 (02120). Ochrana okrużajuszej sredy i prirodopolzowanie. Poriadok ustanowienia normatiwow dopustimych sbrosob chimiczeskich i innych wieszestw w sostawie stocznych wod. Ministerstwo Prirody, Minsk 2012.
28. Environmental Regulations and Standards (http://water.worldbank.org/shw-resource-guide/institutions/regulations-and-standards/environment).
29. J. KELLER, Z. YUAN, L. BLACKALL: Integrating process engineering and microbiology tools to advance activated sludge wastewater treatment research and development. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology 2002, Vol. 1, No. 1, pp. 83–97.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a16fd035-be59-4b01-ad16-e9412ef15d18
Identyfikatory