Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a130fdb1-abaf-4604-9fa6-c4b2bdfd3f01

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badania eksperymentalne maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu

Autorzy Bonisławski, M.  Pałka, R.  Paplicki, P.  Wardach, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Experimental research of electrical machine with permanent magnets and controlled excitation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań modelu prototypowej maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu (ECPSM). W przedstawionej konstrukcji dodatkowa cewka umożliwia regulację strumienia magnesów trwałych, dając pewien stopień swobody sterowania maszyną. Dzięki temu osiągnąć można większy moment obrotowy w zakresie niskich prędkości obrotowych oraz zwiększenie prędkości maksymalnej bez użycia tradycyjnych (obniżających sprawność układu napędowego) technik osłabiania pola. W badaniach wykorzystano algorytmy sterowania z wektorową orientacją pola (FOC), które zaimplementowano w autorskim sterowniku mikroprocesorowym. Wykorzystano w tym celu nowoczesny mikrokontroler DSP, będący częścią dedykowanego stanowiska pomiarowego, umożliwiającego kompleksową analizę pracy maszyny.
EN The article presents some results of research on a prototype model of Electric Controlled Permanent Magnet Excited Synchronous Machine (ECPSM). In this construction, the additional coil allows to adjust the flux of permanent magnets, adding a degree of freedom to control the machine. In this way, more torque at low motor speeds and increased max speed can be achieved, without the conventional (lowering the efficiency of the drive system) techniques of weakening the field. Control algorithms of vector field orientation (FOC) were used in the research, which was implemented in a microprocessor controller. Modern DSP microcontroller was used for this purpose, which is a part of a dedicated test bench, allowing a comprehensive analysis of the machine.
Słowa kluczowe
PL maszyna elektryczna   PMSM   regulacja wzbudzenia   ECPSM  
EN electrical machine   PMSM   excitation regulation   ECPSM  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 10
Strony 6--10
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bonisławski, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, michal.bonislawski@zut.edu.pl
autor Pałka, R.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, rpalka@zut.edu.pl
autor Paplicki, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, paplicki@zut.edu.pl
autor Wardach, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, marwar@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Amara Y., Vido L., Gabsi M., Hoang E., Hamid Ben Ahmed A., Lec r ivain M.: Hybrid Excitation Synchronous Machines: Energy-Efficient Solution for Vehicles Propulsion, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58 (2009), Nr. 5, pp.2137-2149
[2] Canders W., May H., Pałka R., Paplicki P., Szkolny S.: Model obwodowy maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. T. 1 nr 32 (2012), s. 140-145
[3] Di Barba P., Mognaschi M. E., Palka R., Paplicki P., Szkolny S.: Design optimization of a permanent-magnet excited synchronous machine for electrical automobiles. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS Press, vol. 39, Number 1-4/2012, pp.889-895
[4] Fodorean, D.; Djerdi r , A.; Miraoui, A., Viore l , I. A.: FOC and DTC Techniques for Controlling a Double Excited Synchronous Machine, Electric Machines Drives Conference, 2007, IEMDC '07, IEEE International, pp.1258-1263
[5] Hoang, E.; Lecrivan, M.; Hlioui, S. , Gabsi , M.: Hybrid excitation synchronous permanent magnets synchronous machines optimally designed for hybrid and full electrical vehicle, IEEE: 8th International Conference on Power Electronics - ECCE Asia, May 30-June 3, 2011, The Shilla Jeju, Korea, 2011
[6] Ki -Chan K.: Novel Magnetic Flux Weakening Method of Permanent Magnet Synchronous Motor for Electric Vehicles. IEEE Transactions on Magnetics, vol. 48, no.11/2012, pp.4042-4045
[7] May H., Palka R., Papl i c k i P., Szkolny S., Canders W.- R.: Modified concept of permanent magnet excited synchronous machines with improved high-speed features, Archives of Electrical Engineering, 4/2011, pp.531-540
[8] May H., Pał ka R., Papl ic ki P., S zkolny S., Wardach M.: Comparative research of different structures of a permanentmagnet excited synchronous machine for electric vehicles. Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 NR 12a/2012, pp.53-55
[9] May H., Pał ka R., Papl icki P., S z kolny S., Comparison of different structures of a permanent-magnet excited synchronous machine for electric vehicle drives, Proc. of ISEM 2011, Napoli, Italy
[10] Kosaka T., Sridharbabu M., Yamamoto M., Matsui N.: Design studies on hybrid excitation motor for main spindle drive in machine tools. IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 57, no. 11/2010, pp. 3807–3813
[11] Pałka R., Papl i cki P., P iotuch R., Wardach M.: Maszyna z magnesami o regulowanym wzbudzeniu - wybrane wyniki prac projektowych. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 32/2012, s.128-133
[12] Putek P., Papl i cki P., S lodi čka M., Pałka R., Van Keer R.: Application of topological gradient and continuum sensitivity analysis to the multi-objective design optimization of a permanent-magnet excited synchronous machine. Przegląd Elektrotechniczny, R. 88, nr 7a (2012), s. 256-260
[13] Putek P., Slodi čka M., Paplicki P., Pałka R.: Minimization of cogging torque in permanent magnet machines using the topological gradient and adjoint sensitivity in multiobjective design. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics Vol. 39, nr 1-4 (2012), s. 933-940
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a130fdb1-abaf-4604-9fa6-c4b2bdfd3f01
Identyfikatory