Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a12f75c3-9aa4-439f-bda2-c6bfb809f851

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza procesu transportowego ładunków skonteneryzowanych i nienormatywnych na dolnej Wiśle w relacji Gdańsk Warszawa

Autorzy Jerzyło, P.  Wawrzyńska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the transport process of skedenerized and non-massified carriage at the lower Wisła in relation Gdańsk Warszawa
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została organizacja procesu transportowego w relacji Gdańsk – Płock. Przedstawiono inwentaryzację istniejącej infrastruktury punktowej oraz liniowej wybranych rodzajów transportu wraz z analizą obecnych połączeń transportowych między miastami. Przeanalizowano pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy po Wiśle i transport ładunku nienormatywnego w celu identyfikacji utrudnień związanych proces przeładunki na drogach wodnych. Na podstawie analizy wielokryterialnej alternatywnych przewozów ładunków, wyznaczono najbardziej optymalne rozwiązanie zawierające planowaną trasę przejazdu, wybrane środki transportu i urządzenia przeładunkowe.
EN The organization of the transport process in the Gdańsk-Płock report discusses the inventory of the existing point and line infrastructure of selected transport modes together with an analysis of the current transport connections between cities. A pilot, research and promotional voyage on the Vistula River and the transport of non-standard cargo were analyzed to identify the difficulties associated with the transhipment process on waterways. On the basis of the analysis of multicriteria alternative transport of loads, the most optimal solution for the planned route, the selected means of transport and the transshipment facilities were determined.
Słowa kluczowe
PL transport morsko-lądowy   ładunki nienormatywne   proces transportowy  
EN sea-land transport   non-massified carriage   transport process  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1742--1747, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Jerzyło, P.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
autor Wawrzyńska, A.
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Transportu i Logistyki
Bibliografia
1. Bolt A., Jerzyło P., Determinants of inland navigation on the Vistula from Warsaw to Gdańsk, Acta Energetica, 2013 nr 2/15.
2. Hajdul M., Stajniak M., Foltyński M., Koliński A., Andrzejczyk P., Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Poznań 2015.
3. Jerzyło P., Modelowanie strumienia ruchu środków transportu śródlądowego w delcie Wisły - analiza dostępnych połączeń transportowych, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a12f75c3-9aa4-439f-bda2-c6bfb809f851
Identyfikatory